AB`DEKİ ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARA YÖNELİK YENİ TELİF HAKLARI UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

AB'de 17 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Tek Pazar Telif Hakları Yönergesi ile Televizyon ve Radyo Programlarına İlişkin Yönerge’nin üye ülkelerin iç mevzuatlarına aktarılması için tanınan süre 7 Haziran 2021 tarihi itibarıyla doldu. Kar amacı güden çevrimiçi platformlara olası telif hakları ihlallerinde sorumluluk yükleyen yeni uygulamalar kapsamında çevrimiçi platformlar telif haklarına yönelik bir filtreleme sistemine sahip olacak. Aynı zamanda televizyon ve radyo programlarının içeriğin üretildiği ülkenin yanında diğer AB üye ülkelerinde de yayınlanabilmesi sağlanacak.

AB'deki fikri mülkiyet haklarında yeni bir dönemin habercisi olan her iki yönergenin içeriği ve AB üye ülkelerinde uygulanmaya başlayacak değişiklikler hakkındaki detaylara İKV Bilgi Notu'ndan ulaşabilirsiniz.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT