İKV GENEL SEKRETERİ NAS, KOCAELİ ABBM WEBİNARINDA YEŞİL MUTABAKATI ELE ALDI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 9 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Sanayinin Geleceği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı” adlı webinarda konuştu. Doç. Dr. Nas webinarda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye açısından Etkileri konulu bir sunum gerçekleştirdi.  Avrupa Yeşil Mutabakatının tarımdan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya tüm sektör ve iş kollarında köklü bir dönüşümü tetiklediğini belirten Nas, bu değişimin zorlu olacağını ancak iklim değişikliği ile mücadele edebilmek ve sera gazı emisyonlarını 2050 hedefi doğrultusunda sıfırlayabilmek için şart olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Nas, AB adayı ve gümrük birliği ortağı olarak, Türkiye’nin bu sürecin dışında kalmasının mümkün olmadığını ve Türkiye’nin sera gazı salımlarını iklim nötr hedefi doğrultusunda planlaması ve ulusal bir strateji benimsemesinin önem taşıdığını belirtti. Webinarın diğer konuşmacısı ise SEFIAD (Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği) Direktörü Bengisu Vural Özenç idi.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT