İKV GENEL SEKRETERİ NAS, ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE AB KONFERANSINA KATILDI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 26-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, “European Union in International Affairs (Uluslararası İlişkilerde Avrupa Birliği)” adı altında iki yılda bir düzenlenen konferansa katıldı. Universite Libre de Bruxelles (Brüksel Hür Üniversitesi, Egmont Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Brüksel Yönetişim Okulu, BM Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği konferansta, AB’nin dış ilişkiler konulu oturuma katılan Nas, “Türkiye-AB İlişkilerinde Duyguların Rolü” başlıklı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Nas, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmeleri anlattıktan sonra AB politikalarının belirlenmesinde duygusal tepkilerin önemine değindi. Mantık ve duygu arasında keskin bir ayrım olmayacağının psikoloji ve nörobilim tarafından kanıtlanmasından sonra, duyguların uluslararası ilişkiler ve karar alma süreçlerindeki rolünün daha fazla incelendiğini vurgulayan Nas, Türkiye-AB ilişkileri özelinde de AB ve Türkiye’ye yönelik yaklaşımlarının yarattığı duygusal durumların karar alma sürecinde etkili olduğu belirtti. Panelin moderatörlüğünü Prof. Ben Tonra ve yorumlarını Amsterdam Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Terzi yaparken, Doç. Dr. Nas dışındaki konuşmacılar Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yonca Özer, Utrecht Üniversitesi’nden Trineke Palm ve ULB’den Seda Gürkan idi.

 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT