İKV GENEL SEKRETERİ NAS, ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE KONUŞMALARINA KONUK OLDU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 30 Nisan 2021 tarihinde, Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği toplantı serisine konuk oldu. EÇAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Diğdem Soyaltın Colella’nın moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda, Doç. Dr. Nas “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’ye Etkileri” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Nas, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın tüm ekonomi ve toplumsal yaşamda köklü bir dönüşümü gerektirdiğini ve yalnız AB üyesi olan ülkeleri değil, Türkiye gibi AB adayı ve gümrük birliği ortağı olan ülkeleri de yakından etkilemekte olduğunu vurguladı. Bu süreç içinde AB’de sürdürülebilir ve karbon ayak izi düşük ürünlere yönelimin giderek güçlendiğine dikkat çeken Nas, inşattan, ulaştırmaya, imalattan tarıma kadar her alanda yeni yeşil ve döngüsel ekonomi norm ve standartlarının geçerlik kazanmakta olduğunu belirtti. Sınırda karbon düzenlemesi gibi önlemlerle AB’nin karbon kaçağını önlemeyi hedeflediğini ve bu gibi uygulamaların ticarette de yeni standartlara ve koşullara yol açacağını söyledi. Webinar sunumun ardından soru cevap bölümü ile sona erdi.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT