İKV GENEL SEKRETERİ NAS, TÜRKİYE KİMYA SEKTÖR ŞURASI’NDA KONUŞTU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 12-13 Mart tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kimya Sektör Şurası'na katıldı ve 12 Mart'taki dördüncü oturum olan Gümrük Birliği'nin revizyonu ve ticaret anlaşmalarının kimya sektörüne etkileri konulu oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay’ın diğer konuşmacılar olduğu panelde Doç. Dr. Nas, Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

İKV Genel Sekreteri konuşmasında, 2016 yılında Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını ancak o günden bugüne AB Konseyindeki siyasi mülahazalar nedeniyle resmi müzakereleri başlatmanın mümkün olamadığını belirtti.  Doç. Dr. Nas, Gümrük Birliği güncellenmesinin COVID-19 sonrası normalleşme ve dirençli ekonomi oluşturma arayışı, dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda vücut bulan iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi temaları çerçevesinde daha da önemli hale geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Nas, Türkiye’deki reform çabalarının AB karar alıcıları açısından olumlu bir etki yapmasının ümit edildiğini ve açıklanan reformların uygulamaya da yansımasının beklendiğini belirtti. İKV Genel Sekreteri, 25-26 Mart 2021 tarihlerindeki AB Zirvesi'nde AB ve Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem çerçevesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik olumlu bir karar çıkmasının AB ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından kritik önemde olacağını vurguladı.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT