İKV, “AB SÜRECİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA” BAŞLIKLI BİR WEBİNAR DÜZENLEDİ

İKV, 11 Mart 2021 tarihinde “AB Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminist Dış Politika” başlıklı bir webinar düzenledi. Açış konuşmasını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun gerçekleştirdiği webinarın konuşmacıları; İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi kurucusu Prof. Dr. Zeynep Alemdar, akademisyen Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz ile İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’tı. Webinarın moderatörlüğü, İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit tarafından gerçekleştirildi. 

Açış konuşmasını gerçekleştiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ülkelerin gelişmişliği ve refahı için çok önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında ülkemizin yabancı misyonlarında görev alan kadın ve erkek diplomat sayılarına ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’nin AB sürecinin ülkemizin bu alanda ileriye dönük adımlar atmasına vesile olduğunu belirten Başkan Zeytinoğlu, toplumun yarısını oluşturan kadınların çeşitli problemlerine değinerek konuşmasını tamamladı. Ardından başlayan panel kapsamında ilk sözü alan İsveç’in İstanbul Başkonsolosu, toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan İsveç’in 2014 yılında uygulamaya başladığı feminist dış politikaya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Toplumsal cinsiyetin dünyada tesis edilmesi yönünde bu adımın atıldığını belirten Başkonsolos, İsveç’in dış politikasının dört r’ye (reality, resources, rights, representation) dayandığı bilgisini paylaştı. Bu dört r kapsamında İsveç’in dış politikasına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne şekilde dâhil edildiğini anlatan Başkonsolos Ericson, İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesinde ülkesinin ön planda olmak istediğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.  

Webinarın ikinci konuşmacısı Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi kurucularından Prof. Dr. Zeynep Alemdar’dı. Prof. Dr. Alemdar, 2014 yılında kurulan Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifi’nin amaçlarını anlatarak konuşmasına başladı. Ardından toplumsal cinsiyet eşitliğinin AB’deki gelişimine ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Alemdar, salgın döneminde kadınlara yönelik artan şiddet vakalarına, kadınlara çevrimiçi mecralarda uygulanan şiddete ve yapay zekâ ile teknoloji gibi alanlardaki eksik kadın temsiline değindi. Kadınların barış görüşmelerinde ve müzakerelerinde daha fazla yer almasının daha olumlu sonuçlar getirdiğine ilişkin çok sayıda çalışmalar olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Alemdar, Türkiye’de kadın haklarının iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilerleme kaydedilmesi için yapılabilecekleri anlatarak sözlerine son verdi.

Webinarın üçüncü konuşmacısı akademisyen Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu’ydu. Toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarında İstanbul Sözleşmesi’ni değerlendiren Doç. Dr. Uçan Çubukçu, taraf devletler için bağlayıcı bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddet ile ev içi şiddeti engellemeye yönelik taraf devletlere sorumluluklar yüklediğini kaydetti. Türkiye’de son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin artan eleştirilere de değinen Uçan Çubukçu, kadınların kurumsal ve kamusal haklar kazanmalarında bu tarz bağlayıcı sözleşmelerin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi. Webinarın dördüncü konuşmacısı TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz ise konuşmasına toplumsal cinsiyet, cinsiyet tabakalaşması, cinsiyetçilik ve patriyarka gibi kavramları tanımlayarak başladı ve ardından 1994 yılındaki İnsani Kalkınma Raporu’nda açıklanan “insani güvenlik” kavramı ile devam etti. Güvenlik kavramını gündelik alana taşıyan ve yedi boyutu olan insani güvenliğin ardından Prof. Dr. Yeşilyurt Gündüz, barış üzerine kurulu olan uluslararası ilişkiler disiplininin düşük kadın temsili ile ilerleme sağlamasının çok zor olduğu vurgusunu yaparak konuşmasını noktaladı.

Webinarın beşinci konuşmacısı İKV Genel Sekteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, sunumunda “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile istihdam ve ekonomide kadın konularına odaklandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politikalara eklenmesi gerektiğini, bu sebeple iklim değişikliği gibi yatay bir alan olduğunu belirten İKV Genel Sekreteri, siyasetteki yetersiz kadın temsili ve kadına yönelik artan şiddet vakaları gibi olumsuzluklardan kurtulmak için farkındalığın artırılmasının şart olduğunu kaydetti. İstihdam edilen kadın oranlarına ilişkin de veriler paylaşan Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye’de %34,4 olan bu oranın yıllar içerisinde çok büyük artış göstermediğine ve %71,8 olan erkek istihdamının bir hayli gerisinde kaldığına dikkat çekti. Cinsiyete dayalı ücret farkı kapsamında da çeşitli veriler paylaşan İKV Genel Sekreteri, bu durumun özellikle kadınların güvencesiz sektörlerde istihdam edilmesinden kaynaklandığını ifade etti. Son olarak AB’deki ebeveynlik izni konusuna değinen Doç. Dr. Çiğdem Nas, bu iznin babalardan annelere transferine ilişkin Komisyonun son yıllarda çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdiğini söyleyerek sözlerini noktaladı. Webinar, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından son buldu. 

Toplantının video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT