“İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI, ADALET SİSTEMİ VE HUKUK DEVLETİ AÇISINDAN ÖNEMLİ İLERLEME VADEDİYOR”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna sunduğu İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zeytinoğlu, 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan planı kapsamlı, ilerici ve ümit verici olarak gördüğünü kaydetti ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin ilerletilmesi açısından da önemli bulduğunu ekledi.

Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı kamuoyuna açıkladığı toplantıya katılma imkânı buldum. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan planın hızla hayata geçirilmesi ile Türkiye’de hukuk devleti, yargı ve adalet alanında önemli ilerleme sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu plan Türkiye’nin AB sürecinin ilerletilmesi açısından da çok önemli. Planın dayandığı ilkelere bakınca, insan hakları, insan onuru, ayrımcılık olmaksızın hukuk önünde eşitlik, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri ve adalete erişim gibi konular evrensel hukuk normlarını içeriyor. Aynı zamanda AB temel haklar şartında da yer alan ilke ve değerler ile birebir uyumlu. Eylem planının dayandığı dokuz amaca baktığımızda da bu amaçlara yönelik ilerleme sağlanması Türkiye’nin AB sürecinde de ilerleme sağlanması anlamına gelecek”.

Başkan Zeytinoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı’nı son zamanlarda AB kurum ve yetkilileri tarafından yöneltilen, Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı yönündeki eleştirilere de cevap niteliği taşıdığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan Hakları Eylem Planı’nın hızla hayata geçirilmesi Türkiye’nin tekrar AB sürecini canlandırması ve ortak değerler ekseninde reformların hızlandırmasını sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği amaçlar olan insan haklarının korunması ve farkındalığın artırılması, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve dini özgürlükler ile mülkiyet hakkının korunması, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile maddi manevi bütünlüğünün güçlendirilmesi amaçları hukuk sisteminin itibarı, öngörülebilirliği ve şeffaflığı açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’nin aday ülke olarak yerine getirmesi gereken koşullar ile uyumlu ve gerekli olmasının yanında vize serbestliğinde yer alan kriterlerin karşılanmasını da sağlayacak. Özellikle ifade özgürlüğünün korunması ve düşüncelerin açıklanmasının terör kapsamından çıkarılması, eleştirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, kişisel verilerin korunması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun güçlendirilmesi AB vize serbestisi yol haritasında kalan 6 kriterin ikisinin karşılanmasını sağlayacak. Bunun da ötesinde Türkiye’nin AB sürecinin canlandırılması, yabancı yatırımlara uygun bir iklim yaratılması ve genel olarak Batı ile ilişkilerin ilerletilmesi açısından da önemli gelişmelere yol açacak”.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT