İKV, AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ KONULU TOPLANTI DÜZENLEDİ

İKV, 12 Şubat 2021 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye” başlıklı bir webinar gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit'in yaptığı webinarın açış konuşmasını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi. Başkan Zeytinoğlu konuşmasında, AB’nin en büyük önceliklerinden biri olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamanın gerekliliğinin altını çizerken, AB üyeliği Türkiye için hâlâ bir öncelik olduğu için bir an önce Mutabakat’ın getireceği standartlara uyum sağlanması gerektiğini ifade etti.

Oturumun ilk konuşmacısı Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Pınar Artıran, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın öngördüğü sınırda karbon mekanizmasının DTÖ’nün “ayrımcılık yapmama” ve “herkese eşit mesafede bulunma” ilkeleri ve GATT’ın 2’nci maddesinin de ortaya koyduğu gümrük vergisi hükümleri ile çakışabileceğini ve hatta tarife dışı engelleri beraberinde getirebileceğini dile getirdi. Bu nedenle AB’nin sınırda karbon mekanizması planlarının tüm ülkelerin bulunduğu Emisyon Ticaret Sistemi’ne dönüşebileceğine ihtimal verdiğini ifade etti.

Bir sonraki konuşmacı Emekli Büyükelçi Mithat Rende konuşmasında, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın çok kapsamlı ve iddialı bir strateji olduğuna dikkat çekerek AB’nin bu kapsamda öngördüğü hedefleri yerine getirip getiremeyeceğini irdeledi. Ticari anlamda AB’ye yüksek derecede bağlılığı olan Türkiye’nin Mutabakat’a uyum sağlamamasının siyasi ve ekonomik faturasının yüksek olacağını açıkladı. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzalamasının önemini dile getirirken, zorunlu kısıtlamamaya bağlı kalmamasının ve finansman ihtiyacı nasıl karşılanacak sorusunun yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Oturumun bir diğer konuşmacısı ReDis Innovation Kurucusu ve Dünya Gazetesi Yazarı Selin Arslanhan’dı. Selin Arslanhan konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın teknoloji ve sanayi politikalarına yön veren bir büyüme stratejisi olduğunu söyledi ve özellikle AB’deki Sanayi 5.0 Gündemi ve AB’nin Yeni İnovasyon Stratejisi sayesinde Mutabakat’ın ciddi ve ayakları yere basan bir çerçeve niteliğinde olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin de sektörleri tasarlarken kendine özgü yeşil sanayi politikasını ve büyüme stratejisini oluşturmasının önemini vurguladı.

Oturumun son konuşmacısı İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, konuşmasına iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olan ve önemli bir küresel aktör olan Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamamasının artık kabul edilemez hâle geldiğini söyleyerek başladı. Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamasının önemini özellikle vurgulayan Doç. Dr. Çiğdem Nas, iklim adaletinin önemine dikkat çekti ve bu süreçte tarihsel sorumluluğu en yüksek olan gelişmiş ülkelerin üzerine çok şey düştüğünü söyleyerek bu ülkelerle kurulan ilişkilerin buna bağlı olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin rekabet edebilirliği ancak Mutabakat’ın getireceği standartlar ve regülasyonlara uyum sağlayarak sağlayabileceğini ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye-AB ilişkilerinin onarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğinin altını çizdi. Ancak bunun için siyasi iradenin gerekliliğine de dikkat çekti. Webinar, katılımcıların soru ve görüşleri ile son buldu.

 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT