İKV’NİN ORTAK OLDUĞU “SİVİL TOPLUMUN SESİ” PROJESİNİN SON RAPORU YAYIMLANDI

Yürütücülüğünü AB ve Küresel Araştırmalar Derneği'nin (ABKAD) yaptığı, İKV’nin ortaklığı ve Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Jean Monnet Bursiyerleri Derneği'nin iştirakiyle tamamlanan Sivil Toplumun Sesi “Hear the CSOs (CSSPII/062)” projesi tamamlandı. AB tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Destek Programı-II kapsamında gerçekleştirilen CSSP-II/062 numaralı projenin amacı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) gümrük birliği süreci ile ilgili bilgi altyapısının kuvvetlendirilerek kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra iletişim ve savunuculuk becerilerinin geliştirilmesi suretiyle politika yapım süreçlerine katkılarını sağlamaktır.

Projenin bir diğer önemli amacı da; 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararıyla 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla Türkiye ile AB arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin hizmetler ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin yanı sıra yine gümrük birliği kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinde karar alma, danışma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin araçların güncellenmesine yönelik raporlar hazırlamak ve paylaşmaktır.

Proje çıktısı olarak yayımlanan rapor “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi: Tarım, Hizmetler ve Anlaşmazlıkların Halli” başlığını taşımaktadır.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT