İKV`DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2050 yılında, kentleşen insan nüfusunun 6,5 milyarı bulması bekleniyor. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor. Diğer yandan, bu büyük nüfusun yaşadığı şehirler, yeryüzünün yalnızca %3’ünü oluşturuyor.

Şehir yaşamı, yüksek okuma yazma ve eğitim seviyesi, daha iyi sağlık, sosyal hizmetlere daha iyi erişim, kültürel ve politik katılım için daha çok fırsat barındırıyor. Ancak kentleşme aynı zamanda hızlı ve planlanmamış şehir büyümesi sonucunda yetersiz barınma, su, hijyen, ulaştırma ve sağlık hizmetleri gibi altyapı sorunlarına neden olabiliyor. Yeterince planlanmamış kentleşme, hava ve su kirliliği, sürdürülemez orman ve kaynak kullanımı gibi olumsuz çevresel etkilere neden olurken, doğal afetlerin yarattığı riskleri ve sosyal eşitsizlikleri de artırıyor.

Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, ülkelerin şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir kılması gerekiyor. BM’nin 11’inci Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları, bu amaç doğrultusunda ortaya birçok hedef koymuşken; dünya çapında birçok ülke şehirlerini “sürdürülebilir ve akıllı” hâle getirmek için politika araçları koymaya devam ediyor. Özellikle önde gelen bazı AB şehirleri yakın zamanda karbon nötr şehirler hâline gelmek için ilk adımı attılar bile.

Bu değerlendirme notunda, plansız kentleşmenin yarattığı olumsuz etkiler incelenirken, küresel aktörlerin bu durumla başa çıkmak ortaya koydukları politikalar irdeleniyor.

İKV Uzman Yardımcısı N. Melis Bostanoğlu’nun kaleme aldığı “Şehirleri Sürdürülebilir Kılmak” başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT