İKV’DEN ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Elektronik ticaret, konvansiyonel ticarete kıyasla sunduğu birçok avantaj sayesinde son yılların hızlı büyüme kaydeden alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. E-ticaret şirketlerinin dünyanın en fazla ciro yapan şirketleri arasında yerini aldığı günümüzde, bu alandaki küresel gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Gelişmeye son derece açık olan e-ticaret, özellikle sektöre yeni gireceklere ve küçük işletmelere önemli fırsatlar sunuyor. Ancak başta internet altyapısı olmak üzere toplumların dijital okuryazarlıklarında yaşanan geri kalmışlıklar, internet platformlarından kaynaklanan aksaklıklar ve dil bariyeri ile taşıma ücretleri gibi başlıklar; elektronik ticaretin sunduğu potansiyelden tam olarak faydalanılmasının önünde engel teşkil ediyor.

AB’de ve Türkiye’de de gittikçe büyüyen elektronik ticaret, özellikle koronavirüs salgını ile mücadele edilen günlerde konvansiyonel ticaretin kısıtlanması ile sıklıkla tercih edildi. E-ticaret vasıtasıyla alınan lüks ürünlere ve hizmetlere koşulların gerektirdiği şekilde talep düşerken, daha ziyade konvansiyonel ticaretin tercih edildiği zaruri mallarda internet ve mobil üzerinden satın almaların arttığı gözlemlendi. Dünya Ekonomik Forumu’na göre salgın, elektronik ticarette beş yıllık ilerleme kaydedilmesini sağladı. Koronavirüs salgınından sonra “yeni normal” haline dönüşecek hayatlarımızda eskisine nazaran daha çok kullanılması beklenen elektronik ticarette Pandora’nın kutusu açıldı diyebiliriz.

İKV Uzman Yardımcısı Merve Özcan Altan tarafından kaleme alınan “Dünyada, AB’de ve Türkiye’de E-Ticaret” başlıklı değerlendirme notunda ülkemizde, en büyük ticaret ortağımız olan AB’de ve küresel ölçekte elektronik ticarete ilişkin yaşanan gelişmeler ele alınıyor. Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT