İKV’DEN KORONAVİRÜSÜN KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ SOSYOEKONOMİK ETKİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Başta BM olmak üzere çok sayıda uluslararası örgüt, bugüne kadar yaşanan savaş, çatışma, doğal afet ve salgın hastalık gibi kriz durumlarının cinsiyet nötr olmadığını sıklıkla ifade ediyor. Dünyanın son yıllarda karşılaştığı en büyük sağlık felaketlerinden biri olan koronavirüs salgını da bu krizlerden farklı olmadı ve sosyoekonomik yönden erkeklere kıyasla kadınlar üzerinde daha fazla olumsuz etkiye yol açtı. Kadınların koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmesinin başlıca sebepleri arasında kayıt dışı sektörlerde ve kırılganlıklara daha açık olan kadın istihdamında yaşanan düşüş, ev ve bakım işleri gibi ücretsiz emek olarak nitelendirilen işlerde yaşanan artışın kadınlar tarafından daha fazla üstlenilmesi ve ev ile aile içinde kadına yönelik artan şiddet vakaları yer alıyor.

İKV Uzman Yardımcısı Merve Özcan Altan tarafından kaleme alınan Cinsiyet Nötr Olamayan Bir Kriz Daha: Koronavirüsün Kadın Çalışanlar Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri” başlıklı değerlendirme notunda kadınların koronavirüs krizinden sosyoekonomik anlamda daha fazla zarar görmesinin altında yatan sebepler ve bunlara ilişkin hayata geçirilebilecek olası senaryolar ele alınıyor. Değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT