İKV’DEN AB VE TÜRKİYE’DEKİ PLASTİK POLİTİKALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Ucuz materyallere sahip, hafif, uzun ömürlü ve kolayca üretilebilen plastiklerin üretimi son yüzyıl içerisinde hızla artmıştır ve bu artışın yakın bir zamanda büyük bir oranda düşüşe geçmesi beklenmemektedir. Yeterince iyi yönetilmeyen büyük orandaki plastik atıklar çevreye ve sağlığa zarar verirken, iklim değişikliğinin kötü sonuçlarının körüklenmesine de neden olmaktadır. Bu nedenle, plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, küresel çapta başta AB olmak üzere, birçok uluslararası aktör plastik kullanımını sınırlamaya ve geri dönüşümü teşvik etmeye yönelik çeşitli tedbirler ortaya koymuştur.  

Bu bağlamda İKV Uzman Yardımcısı Melis Bostanoğlu tarafından kaleme alınan ve Friedrich Naumann Vakfı'nın (FNF) desteğiyle İKV Değerlendirme Notları serisinden yayımlanan “AB ve Türkiye’de Plastiklerin Geleceği” başlıklı değerlendirmede, plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve atık yönetimi konusundaki zorluklar ele alınırken; başta Türkiye ve AB’de bu olumsuzlukları aşmak için hangi politika tedbirlerinin alındığı incelenmiştir.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

Hazırlayan: Melis Bostanoğlu        

Yayın Tarihi: Aralık 2020

Sayfa Sayısı: 34

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT