AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİNİN MODERNİZASYONU, TİCARET ANLAŞMALARI VE TTIP

İKV, AB’nin üçüncü ülkeler ile yürütmekte olduğu yeni nesil ticaret anlaşmalarının, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye’nin de çıkarlarını koruyacak şekilde ilerletilmesi noktasından hareketle, başta AB-ABD arasında öngörülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı olmak üzere, AB’nin yürüttüğü müzakerelerin yakından takip edilmesi, sürece katkı sağlanması, iş dünyası ve kamuoyunun süreç konusunda bilgilendirilmesini, Türk iş dünyasının söz konusu müzakerelerin sonuçlarından en az etkilenmesi amacıyla, fikirlerin geliştirilmesi; bu aşamada, İKV Kurucu ve Mütevelli kurumların desteğiyle, özel bir ihtisas biriminin oluşturulmasını hedeflemektedir.

İKVnin STA konusundaki çalışmaları ve konuyla ilgili sorunlarınız için ikv@ikv.org.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

TOPLANTI, KONFERANS VE SEMİNERLER    İKV DEĞERLENDİRMELERİ
 

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT