ÖNCEKİ DÖNEMDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

AB Uyum Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması Projesi:

AB katılım müzakereleri sürecinde diğer aday ülkelerin ve Birliğe yeni katılan ülkelerin tecrübelerini yakından izleyen Vakfımız, katılım müzakerelerinin en önemli araçlarından birisi olan etki analizleri konusunda kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla çok sayıda toplantı düzenlemiş ve bir rehber hazırlayarak yayımlamıştır. Özellikle iş dünyasının müzakere sürecine daha aktif katılımının sağlanması ve iş dünyası temsilci kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etki analizi konusunda bir kapasitenin oluşturulabilmesi için hayata geçirilen projemiz için geniş kapsamlı bir başlangıç semineri 23 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki ilk iki eğitim kursu 24-25 Mayıs 2007 ile 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul’da  düzenlenmiştir. 14 Şubat 2008 tarihli  üst düzey yöneticilere yönelik seminer ile sürdürülen proje 15-16  Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlenen eğitim kursunun ardından tamamlanmıştır.

Projemizle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler etkianalizi@ikv.org.tr adresinden bize ulaşabilirler.

Avrupa Birliği ile Katılım Müzakereleri Süreci Projesi

İKV'nin, 2003-2004 yıllarında Türkiye genelinde 24 ilde gerçekleştirdiği “Katılım Öncesi Süreçte Türkiye-AB Seminerleri” projesinin devamı olarak hayata geçirilen “AB ile Katılım Müzakereleri Süreci” projemiz 7 Haziran 2005 tarihinde Manisa ilinde başlatılmıştır. 2008 yılı sonunda tamamlanan proje kapsamında başta TOBB ve seminerlerin gerçekleştirildiği illerdeki oda ve borsalarımız olmak üzere kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve STK’ların desteği ile katılım müzakereleri süreci, AB mali imkânları, AB üyeliğinin hayatımıza etkileri konuları ele alınmıştır.

AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri Projesi

“AB Müktesebatının Yatay Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri” Projesi, Türk ekonomisinin 6 lokomotif sektörünü (çimento, seramik, gıda, kimya, otomotiv, tekstil ve konfeksiyon) doğrudan etkileyen AB müktesebatının yatay olarak uygulanmasının söz konusu sektörler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Proje ile sektör temsilci kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının, kendi faaliyet alanlarında AB uyum sürecini izleme ve değerlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sürece aktif katılım ile katkıda bulunmaları hedeflenmiştir. Projenin nihai yararlanıcıları ise iştirakçi kuruluşların üyeleri olmuştur. Projemiz AB Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa-Bilgi Köprüleri Programı (DG ELARG/MEDTQ/12-02) altında AB mali katkısı ile yürütülmüştür.

ABC Projesi

AB katılım müzakereleri sürecinin toplumun genelinde daha iyi anlaşılabilmesi ve gerçekleştirilen uyum çalışmalarının benimsenebilmesi için AB üyeliğinin ne anlama geldiği ve Türkiye’ye etkileri konusunda tabandan başlayan bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle İKV, 2008 yılı Şubat ayında öğretmenlerin AB ve Türkiye’nin AB katılım süreci konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan ABC Projesini başlatmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 130 öğretmene eğitim verilmiştir.

Projemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler abcprojesi@ikv.org.tr adresinden bize ulaşabilirler.

 

 

 

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT