MÜZAKERE EDİLEN BAŞLIKLAR

AB müktesebatı, beşinci genişlemede, 31 başlık altında incelenmiştir. Türkiye ve Hırvatistan için ise katılım müzakerelerinin sürdürüleceği başlık sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan iki listede, AB müktesebatının beşinci genişleme sürecinde ele alındığı şekliyle 31 başlık altında incelenmiş hâli ve Hırvatistan ile Türkiye’nin katılım müzakereleri için öngörülmüş şekliyle 35 konu başlığından oluşan liste yer almaktadır.

 

Her bir AB müktesebatının neleri içerdiğine ilişkin özet bilgi veren metinlere, 31 başlık altında düzenlenmiş liste üzerinden ilgili başlığa tıklanarak ulaşılabilir.

5. Genişleme

Türkiye-Hırvatistan Sonrası

1. Malların Serbest Dolaşımı

1. Malların Serbest Dolaşımı

2. Kişilerin Serbest Dolaşımı

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

3. Hizmet Sunma Serbestisi

3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı

5. Şirketler Hukuku

5. Kamu İhaleleri

6.Rekabet Politikası

6. Şirketler Hukuku

7. Tarım

7.Fikri Mülkiyet Hukuku

8. Balıkçılık

8. Rekabet Politikası

9. Ulaştırma Politikası

9. Mali Hizmetler

10. Vergilendirme

10. Bilgi Toplumu ve Medya

11. Ekonomik ve Parasal Birlik

11. Tarım ve Kırsal Kalkınma

12. İstatistik

12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

13. Sosyal Politika ve İstihdam

13. Balıkçılık

14. Enerji

14. Ulaştırma Politikası

15. Sanayi Politikası

15. Enerji

16. Küçük ve Orta Boy İşletmeler

16. Vergilendirme

17. Bilim ve Araştırma

17. Ekonomik ve Parasal Politika

18. Eğitim ve Öğretim

18. İstatistik

19. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri

19. Sosyal Politika ve İstihdam

20. Kültür ve Görsel-İşitsel Politika

20. İşletme ve Sanayi Politikası

21. Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

21.Trans-Avrupa Ağları

22. Çevre

22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

23. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması

23. Adli Konular ve Temel Haklar

24. Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

25. Gümrük Birliği

25. Bilim ve Araştırma

26. Dış İlişkiler

26. Eğitim ve Kültür

27. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

27. Çevre

28. Mali Kontrol

28. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığın Korunması

29. Mali ve Bütçesel Hükümler

29. Gümrük Birliği

30. Kurumlar

30. Dış İlişkiler

31. Diğer

31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası

 

32. Mali Kontrol

 

33. Mali ve Bütçesel Hükümler

 

34. Kurumlar

 

35. Diğer

 

2003 Mart’ında adaylık başvurusu yapan ve 18 Haziran 2004’te adaylık statüsü verilen Hırvatistan için hazırlanan Müzakere Çerçevesi’nde olduğu gibi, Türkiye için hazırlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde açıklanan taslak Müzakere Çerçevesi’nde de, taraflar arasında müzakereye konu olacak AB müktesebatının 35 başlık altında inceleneceği açıklanmıştır. Bu değişiklik, müzakere edilecek konuların artmış olmasından değil, Birliğin beşinci genişleme sürecinden elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak, bazı başlıkları bölerek yeni başlıklar oluşturmasından, bazı başlıkları da birleştirmesinden kaynaklanmaktadır.

Örneğin; "Trans-Avrupa Ağları", "Enerji" başlığından çıkarılarak yeni bir başlık oluşturulmuş; "Sanayi Politikası" ve "KOBİ" başlıkları, "İşletme ve Sanayi Politikası" adı altında birleştirilmiştir. "Tarım Politikası" çok geniş bir alanı kapsadığı ve bu alandaki müzakereler çok uzun sürdüğü için, bu başlık içinden "Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" konuları çıkarılmış, "Tüketicinin ve Tüketici Sağlığın Korunması" başlığı altında yer alan Gıda Güvenliği konusu ile birleştirilerek "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası" adlı yeni bir başlık oluşturulmuştur. AB Komisyonu müzakere başlıklarında bu tür değişiklikler gerçekleştirirken müzakere sürecinin daha kolay işlemesini hedeflemektedir.

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT