KATILIM MÜZAKERELERİ

AB devlet ve hükümet başkanlarının 17 Aralık 2004 Zirvesi’nde aldığı karar doğrultusunda, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri süreci resmen başlatılmıştır. AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasını, Birliğin standartlarına ve düzenlemelerine uyum sağlanmasını içeren bu süreç ülkemizde ekonomik, siyasi ve sosyal alanlar başta olmak üzere çok boyutlu ve kapsamlı bir değişimi beraberinde getirmektedir.

Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecine ilişkin daha detaylı bilgi aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulmaktadır:

Müzakere Sürecinde Hangi Aşamadayız?

AB’nin aday ülkelerle yürüttüğü müzakere sürecinin işleyişine dair kapsamlı bilgi için lütfen tıklayınız.
 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT