BAŞKAN ZEYTİNOĞLU: “TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ADIM ATMA ZAMANI”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB sürecinde önemli bir dönemeçten geçilmekte olduğunu belirterek, AB ile ilişkileri canlandırmaya yönelik reformlara hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Zeytinoğlu, AB’nin COVID-19 sonrası üzerinde durduğu dirençli bir ekonomi, stratejik özerklik gibi hedeflerine ulaşmada Türkiye’nin kritik önemde olduğunu söyledi. Başkan Zeytinoğlu, son dönemde AB ve Türkiye arasında dış politikada bazı anlaşmazlıkların yaşandığını, GKRY ve Yunanistan ile sorunların bu ülkeler tarafından AB platformuna taşınmasının ilişkileri yıprattığını belirtti. AB’nin lider ülkelerinden Fransa’nın Türkiye’ye karşı aldığı tutumun yapıcı olmaktan uzak olduğunu belirten Başkan Zeytinoğlu, AB Dönem Başkanı olarak Almanya’nın ise birtakım Üye Devletlerin aşırı tutumlarını yatıştırarak, İspanya ve İtalya gibi bazı diğer Üye Devletlerin de desteği ile ilişkilerin daha da olumsuz bir mecraya sürüklenmesini engellediğini belirtti. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“AB ile ilişkilerimizde kritik bir süreçten geçiyoruz. 10 Aralık 2020 Zirvesi’nde toplanan AB Üye Devletleri, 1 Ekim 2020’de önermiş oldukları pozitif gündem önerisinin hala geçerli olduğunu teyit etti. Hatırlanacağı gibi pozitif gündem ilişkilerin canlandırılması için gümrük birliğinin güncellenmesi, ticaretin kolaylaştırılması, insani temas, göç konusunda işbirliği ve yüksek düzeyli diyalog toplantılarının yeniden başlatılması gibi alanlara işaret ediyordu. Ancak pozitif gündem Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini durdurması şartına bağlanmıştı. Türkiye için AB hedefinin devam ettiği ancak bu şekilde Türk dış politikasının hayati konularında koşullara bağlanmasının uygun olmadığı ifade edilmişti. 10 Aralık 2020’de yapılan Zirve’de ise pozitif gündem önerisi yinelendi. Zirve öncesinde Türkiye’ye sert yaptırım uygulanmasını isteyen devletler istediklerini elde edemedi. Ama bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Önümüzdeki süreçte AB ile ilişkilerin onarılması için adımlara hız vermeliyiz”.

Başkan Zeytinoğlu, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki eylemleri sebebiyle yaptırım uygulama yaklaşımının haksız olduğunu belirtti. Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB ile ilişkileri en eskiye uzanan aday ülke olduğunu ve AB’nin sınırdaşı olarak Avrupa’nın güvenliği için çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı. AB’nin Türkiye’yi karşısına alarak, GKRY ve Yunanistan tezlerini tamamen kabul etmesinin stratejik vizyonu ile uyuşmadığını belirtti. Başkan Zeytinoğlu, bunun yanında Türkiye’nin özellikle siyasi ve ekonomik reformlar ile AB ile ilişkilerini onarmak için elinde önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi. Başkan Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB Mart ayındaki Zirve’de Türkiye ile ilişkiler konusuna geri dönecek. O zamana kadar ilişkilerde bir iyileşme sağlanamazsa, daha sert kararlar çıkabilir. AB, ihracatımızın yarısını yaptığımız ve Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık 2/3’ünün geldiği çok önemli bir partner. Ayrıca üyelik hedefimizin olması AB’nin konumunu öne çıkarıyor. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemek için zaman kaybetmeden bir dizi reform adımı atılmalı. Öncelikle vize serbestliği sürecinde kalan kriterleri yerine getirmek için hızla adım atılabilir. Türkiye zaten 72 kriterden 66’sını yerine getirmişti. Kalan kriterlerin de hızla karşılanması için harekete geçilmesi ilişkilere olumlu etkide bulunacaktır. Bunun yanında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, temel haklar alanında da ülkemizin daha iyi bir performansa ulaşması için gerekli reformlar yapılmalı. AB 2018 yılında Türkiye’nin değerler açısından AB’den uzaklaştığını gerekçe olarak göstererek,  müzakere sürecinde yeni fasıl açılmayacağını ve gümrük birliğinin güncellenmesi için müzakerelere başlanmayacağını belirtmişti. O günden bugüne gümrük birliğine ilişkin sorunlar devam ediyor ve sorunların çözümü giderek daha acil bir hale geldi. Bu sürecin başlatılması ve tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi yeni sektörlere genişletilmesi için sözünü ettiğim reformların büyük önemi var. Tıpkı 2000’li yılların başında yapıldığı gibi tekrar AB reformlarına geri dönülmesi bu sürecin de başlamasına zemin hazırlayacaktır. Güncel gelişmelerin gerisinde kalan gümrük birliğinin modernize edilmesi Türkiye’nin AB’nin yeni dijital gündemi ve Yeşil Mutabakat gibi gelişmelerin tetiklediği yeni norm ve standartlara uyumunu da kolaylaştıracak.  Bu şekilde AB pazarında rekabet gücümüz daha da artacak ve değer zincirlerindeki rolümüz daha da önemli hale gelecek. AB ile ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi Türkiye’nin ilk on büyük ekonomi arasına girme hedefine de katkı sağlayacak”.

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT