AB İZLEME AĞI’NIN KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

İKV’nin Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ve YADA Vakfı ortaklığında IPA II altında yürüttüğü AB İzleme Ağı Projesi’nin 18 Aralık 2020 tarihinde kapanış toplantısı gerçekleştirildi. AB İzleme Ağı'nın faaliyetleri, Kamu ve STK'lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında 15 Ekim 2018 tarihinden bu yana  üç ortağın çalışmaları kapsamında sürdürülüyor. 

AB İzleme Ağı, projenin sonuna yaklaşırken AB Okuryazarlığı Rehberi ve Sosyal Etki İzleme Rehberi’ni içeren temel çıktılarını sunmak ve AB’nin aday ülkelere sunduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) üçüncü dönemine dair değişimleri tartışmak amacıyla kapanış toplantısını gerçekleştirdi. 

Üç bölümden oluşan toplantının ilk aşamasında İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas gerçekleştirdiği açış konuşmasında proje kapsamında İKV’nin yaptığı çalışmalar ile Türkiye-AB ilişkilerindeki geçmişten günümüze değişen dinamiklerine ve İKV'nin ilişkilerin gelişmesine verdiği öneme vurgu yaptı. TAV Başkanı Tevfik Altınok ve YADA Vakfı Başkan Yardımcısı Ceylan Özünel Sül’ün de açış konuşmalarını yaptığı toplantının devamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, konuşmasında AB İzleme Ağı Projesi’nin kamu-sivil toplum diyaloğunu geliştirmedeki rolünün altını çizdi. Ayrıca sivil toplumun güçlendirilmesinin Türkiye'nin AB süreci ile olan doğrudan ilişkisine dikkat çekti.

Toplantının ikinci bölümünde YADA Vakfı’nın proje kapsamında 1000 STK temsilcisi ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçları paylaşıldı ve AB hibelerinin sivil toplum üzerindeki etkileri, 12 başlık altında derecelendirildi. 

İstanbulimpro ekibinin katılımcılarla interaktif bir şekilde gerçekleştirdiği doğaçlama oyunlarının ardından kapanış etkinliğinin üçüncü ve son bölümüne geçildi. Son bölümde IPA fonlarının üzerine fikir alışverişlerinin yapıldığı bir panel gerçekleşti.

IPA fonları ve AB’nin sivil topluma yönelik fonlara yönelik önceliklerinin tartışıldığı panelde Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’ndan AB İşleri Uzmanı Mustafa Murat Özçelebi, Carnegie Europe Kıdemli Uzmanı Richard Youngs ve Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı Yönetici Müdürü Biljana Spasovska konuşmacı olarak yer aldı. Yıllar içinde AB’nin sivil topluma yönelik fonlarında değişen öncelikleri üzerinde duran konuşmacılar, 2021-2027 yıllarında yürütülecek IPA III ile ilgili öngörülerini de katılımcılarla paylaştı. Üçüncü IPA döneminin hem Türkiye hem de Batı Balkanlar perspektifinden eleştirisini yapan konuşmacılar, sivil toplumun sürece dair beklentilerini aktardı. 

Proje kapsamında kaleme alınan iki rehber ve sivil topluma yönelik araştırma çıktıları yakında izlem.org.tr adresi üzerinden paylaşılacak. 

 

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT