GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GENİŞLETİLMESİ ÜZERİNE ÖNERİLER PANELİ YAPILDI

İKV’nin ortak olduğu, AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından yürütülen “Sivil Toplumun Sesi” (Hear the CSOs) projesi kapsamında gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda, 21 Ekim 2020 tarihinde, çevirimiçi bir toplantı gerçekleşti.

Toplantının açış konuşması İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, ABKAD Başkanı Murat Kavalalı ve Dışişleri Bakanlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu tarafından gerçekleşti.

Moderatörlüğünü TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran’ın üstlendiği toplantıda, “Gümrük Birliğinin Genişletilmesi Üzerine Öneriler” adlı raporun sunumunu TOBB ETÜ’den Prof. Dr. M. Tuğrul Arat tarafından yapıldı.

AB tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Destek Programı-II kapsamında CSSP-II/062 numaralı projenin amacı; Türkiye ve AB arasında, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren gümrük birliğinin hizmetler ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yanı sıra gümrük birliği kapsamında TR-AB ilişkilerinde karar alma, danışma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin araçların güncellenmesine yönelik STK’ların ve iş dünyasının önerilerini de içeren raporlar sunmak ve paylaşmaktır.

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT