TÜRKİYE AB’NİN 1 MİLYAR AVROLUK FON FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başta iş dünyası, araştırmacılar, üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri 18 Eylül 2020 tarihinde açılacak 1 milyar avro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Zeytinoğlu, Türkiye’nin de katıldığı Ufuk 2020 Programı sona ermeden önce Komisyonun son bir çağrıya çıkacağını ve AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu çağrının Türk şirketlerinin, üniversitelerinin, araştırma kurumlarının ve araştırmacılarının, bilim insanlarının katılımına açık olduğunu belirtti. Zeytinoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Önümüzdeki günlerde açılacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 1 milyar avroluk bütçesiyle Türkiye için son derece önemli bir hibe kaynağı olacaktır. Bu çağrıyı yakından izlememiz, projeler geliştirmemiz gerekiyor. AB’nin araştırma ve geliştirme programlarına uzun yıllardır tam katılım sağlayan Türkiye’nin son dönemde de bunun meyvelerini daha fazla almaya başladığını, kabul edilen proje sayılarımızın artığını görüyoruz. Ancak bu çağrı sadece ülkemizdeki işletmelere ve araştırmacılara hibe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Komisyonunun yeni kabinesinin hedeflerinden biri olarak belirlediği karbonsuz ekonomiye geçiş konusunda da Avrupalı muhataplarımızla birlikte çalışma imkânı sunuyor. Bu da başarılı Türk projelerinin Türkiye-AB işbirliğinin güçlenmesine somut katkıyı yapacağı anlamına geliyor.”

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı aşağıda sıralanan 11 alt alanda düzenleniyor:

 

1. İklim değişikliği ile mücadele,

2. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji,

3. Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi,

4. Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar,

5. Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım,

6. Tarladan çatala (sofraya) tarım,

7. Ekosistem ve biyoçeşitlilik,

8. Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre,

9. Avrupa araştırma alt yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi,

10.Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri),

11. Uluslararası işbirliği.
 

İKV Başkanı Zeytinoğlu çağrı kapsamında pilot uygulamaların, yenilikçi ürünlerin, yeşil ve dijital dönüşümün yönetişimiyle ilgili önerilerin, sosyal ve değer zincirlerinde inovasyonun destekleneceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çağrı kapsamında enerji başlığında toplam 128 milyon avro, binalarda enerji verimliliği için 60 milyon avro, çevreci havalimanları ve limanlar için 10 milyon avro, Birliğin Tarladan Sofraya stratejisine destek olacak projeler için 74 milyon avro kaynak ayrılmış durumda. Bu ülkemizde enerji, inşaat, tarım, ulaştırma ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli fırsatları barındırıyor. Hatta Avrupalı ortaklarımızla birlikte enerji alanında Afrika’da proje yapılması için 40 milyon avroluk kaynak bile var. Türkiye’nin daha çevreci teknolojiler geliştirme kapasitesini ortaya koyacağı projelere %100’e varan oranda destek alma şansını kaçırmaması gerekiyor.”

1 milyar avro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile ilgili ülkemizde hem AB Programlarından sorumlu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının hem de Ufuk 2020 Programı’nın irtibat kurumu olan TÜBİTAK’ın yoğun bir mesaiyle bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu ilgili tüm tarafların UFUK 2020 Program sayfasından (https://h2020.org.tr/tr) konuyu takip edebileceklerini belirtti.

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT