İKV`DEN YENİ YAYIN, SANAYİ-ÇEVRE İLİŞKİSİ: AB VE TÜRKİYE’DE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ YÖNERGESİ

1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen felaket sonucunda Avrupa’da endüstriyel kazalara karşı mevcut önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna varılmış, 1982 yılında Avrupa Topluluğu Konseyi endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına hazırlanmış olan Seveso Direktifi’ni (82/501/EEC) kabul etmişti. Bu mevzuat, gerçekleşen endüstriyel kazalar doğrultusunda zamanla güncellenerek en son haliyle Seveso III Direktifi haline geldi.

Diğer yandan, Türkiye’de endüstriyel kazaların risk azaltımı konusuna ilişkin düzenlemeler, AB katılım müzakereleri kapsamında, Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA) başlığıyla hazırlandı. “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Mevzuatın en son hali 2 Mart 2019 tarihinde 30702 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve bu versiyonuyla mevzuatın Seveso III Direktifi’ne uyumlaştırılması amaçlandı.

AB ve Türkiye’deki büyük kazaların önlenmesi mevzuatlarının genel değerlendirmesini yapan bu yayın, aynı zamanda bu mevzuatların benzer ve farklı yönlerini de ortaya koymayı amaçlıyor.

Yayının PDF versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Yayın Adı: Sanayi-Çevre İlişkisi: AB ve Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönergesi

Yayın No: 309

ISBN: 978-605-7756-03-9

Yayın Tarihi: Temmuz 2020

Sayfa Sayısı: 66

Hazırlayan: Melis BOSTANOĞLU, İKV Uzman Yardımcısı 

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT