AB BÜTÇE VE KURTARMA PAKETİNDE TARİHİ UZLAŞIYA VARDI

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Konseyi’nde 2021-2027 bütçe çerçevesi ve kurtarma fonu üzerinde varılan anlaşmayı değerlendirdi. Başkan Zeytinoğlu, dört gündür devam eden Zirvede tarihi bir uzlaşıya varıldığını belirterek, bu uzlaşının AB’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ekledi. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Dört gündür devam eden AB Zirvesi’nden olumlu sonuç çıktı ve Üye Devletler zor da olsa, bütçe ve kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar. Buna göre toplamda 1.82 trilyon avroluk bir paket söz konusu. Bunun içinde 1.074 trilyon avro tutarında AB’nin 7 yıllık bütçesi ile 750 milyar avroluk “Next GenerationEU” adlı kurtarma paketi yer alıyor. AB bu mali araçlar yoluyla COVID-19’un olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, sağlık ve araştırma alanında kapasiteyi güçlendirmeyi ve AB’nin yeni önceliklerine kaynak aktarmayı hedefliyor. Yani AB krizden çıkmak için kurtarma paketi kabul ederken, kurtarmanın ötesinde AB ekonomisini modernize etmeyi planlıyor.”

“Kurtarma Planının Altında Almanya’nın Tutum Değişikliği Yatıyor”

Başkan Zeytinoğlu, varılan uzlaşının ayrıntılarına ve AB için sonuçlarına da değindi. Başkan Zeytinoğlu, Mayıs ayında önerilen kurtarma fonunun 2 ay içinde liderler arasında sonuçlandırılmasının önemli olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk olarak Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel bir kurtarma fonu önerisinde bulunmuştu. Avrupa Komisyonu bu öneriyi ete kemiğe büründürdü. 750 milyar avroluk paketin 500 milyarı hibe, 250 milyarı ise kredi olarak verilecekti. Öneri kapsamında ilk defa olarak Avrupa Komisyonu AB adına uluslararası piyasalardan borçlanarak bu borcu Üye Devletlere kullandıracaktı. Almanya’nın bu ortak borcu desteklemesi özellikle küresel mali krizin yaşandığı 2010 yılındaki yaklaşımı ile karşılaştırılırsa çok temel bir yaklaşım farkına işaret ediyordu. AB ülkelerinin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı olduğu ve kader birliği içinde olduğu konusunda artan bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz. Zirve’de maraton toplantı dediğimiz bir sürecin yaşandığını söylemek mümkün. Beşinci günde uzlaşıya varıldı ancak tabi bazı tavizler verildi. Tutumlu dörtlü dediğimiz Hollanda, İsveç, Avusturya ve Danimarka paketteki karşılıksız hibe oranının azaltılmasını ve hibe ile kredilerin koşullara bağlı olmasını istediler. Sonuçta 500 milyar avro hibe, 250 milyar avro kredi dağılımı yerine 390 milyar avro hibe ve 360 milyar avro kredi oranında anlaştılar. Bütçede de özellikle araştırma, sağlık, dış eylem, yatırım ve yeşil ekonomi alanlarında bazı kesintiler yapıldı. Kurtarma fonundan yararlanmak üye ülkelerin kararına bağlı olacak. Ancak kurtarma fonundan yararlanmak için özellikle AB’nin dijitalleşme ve yeşil gündem alanındaki reform önceliklerine uyum sağlanması koşulu getirildi. Yine çok tartışmalı bir konu olan AB fonlarının hukukun üstünlüğü kriterine bağlı olması konusunda ise caydırıcı bir madde üzerinde uzlaşılamadı. Hukukun üstünlüğüne uyumun önemine değinildi. Bu aşamada varılan uzlaşının Avrupa Parlamentosu’nda görüşülüp onaylanması gerekiyor.”

“Türkiye AB’deki Bu Değişim ve Dönüşüme Kayıtsız Kalamaz”

Başkan Zeytinoğlu son olarak varılan uzlaşının Türkiye açısından önemini şöyle vurguladı:

“Artıları ve eksileri olsa da varılan anlaşma önemli. Türkiye açısından en büyük ticari partnerimiz olan ve adayı olduğumuz AB’nin bu reform ve yeniden atılım dönemini çok iyi izleyip, mevzuat ve uygulama alanında gerekli adaptasyonu sağlamamız gerekiyor. AB’nin reform öncelikleri olan yeşil düzen, dijital tek pazar, dirençli ekonomi Türkiye açısından da dikkate alınması gereken öncelikleri oluşturuyor. Herşeyden önce en büyük ihracat pazarımız olarak AB’nin ticaret ve sanayi politikasındaki yeni yönelimlerini dikkate almalıyız. Bunun yanında AB korumacılık ve rekabetin arttığı küresel ticaret sisteminde önemli bir aktör ve AB ile işbirliği içinde olmanın Türkiye açısından önemli faydaları olabilir. İKV olarak bu süreçleri yakından izleyip analiz ederek, iş dünyamıza rehberlik etme görevini sürdüreceğiz”.

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT