İKV`DEN AB`NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK COVID-19 SEYAHAT KISITLAMALARININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

AB’NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK COVID-19 SEYAHAT KISITLAMALARININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

29.06.2020

AB, 1 Temmuz 2020 itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye seyahatine getirilen kısıtlamaları kaldırarak dış sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına açmaya hazırlanıyor. Ancak bu tarihe sayılı günler kala halen hangi ülkelerin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulacak seyahat izni listesinde yer alacağı belirsizliğini koruyor.

COVID-19 Seyahat Kısıtlamaları ve Komisyonun Tebliği

AB liderleri 17 Mart tarihinde dış sınırların eşgüdümlü şekilde geçici olarak kapatılması yönünde anlaşmış; Üye Devletler ve AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri de bu doğrultuda ulusal önlemler uygulamaya koymuştu. 5 Haziran’da üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan kısıtlamaların geçerlilik süresini ve kısıtlamaların kaldırılmasında dikkate alınacak koşulları değerlendirmek üzere bir araya gelen AB İç İşleri Bakanları; önce iç sınır kontrollerinin, daha sonra da AB’ye seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması yönünde ortak bir yaklaşım benimsenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

Bu doğrultuda açık kriterlere dayalı bir yol haritası hazırlamakla görevlendirilen Avrupa Komisyonu, 11 Haziran’da bir tebliğ yayımlayarak üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye zorunlu olmayan seyahatlerine uygulanan kısıtlamaların 30 Haziran tarihine kadar uzatılmasını önerirken, söz konusu kısıtlamaların 1 Temmuz 2020 itibarıyla kademeli olarak kaldırılmasına yönelik yaklaşımını ortaya koydu.[1]

Komisyon, 1 Temmuz itibarıyla seyahat izni verilecek üçüncü ülkelerden oluşan bir liste üzerinde çalışıyor. Dış sınırların eşgüdümlü şekilde açılmasının önemini vurgulayan Avrupa Komisyonun İç İşlerinden Sorumlu Üyesi Ilva Johansson’a göre, halk sağlığının korunması bu süreçte AB’nin en büyük önceliği. Dış sınırların zorunlu olmayan seyahate açılmasında belirleyici olacak temel kriterleri; üçüncü ülkedeki epidemiyolojik durumun değerlendirilmesi, sosyal mesafe de dahil seyahat sırasında uygulanan önlemler, mütekabiliyet (AB bir üçüncü ülkeye sınırlarını açıyorsa o ülkenin de sınırlarını tüm AB ülkelerini açması gerektiği) ve seyahat tavsiyeleri oluşturuyor.

Komisyon ayrıca 11 Haziran’da, epidemiyolojik durumda AB’ye benzer tablo sergileyen ve toplam vaka sayısı AB’den kayda değer şekilde düşük seyreden Batı Balkan ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan) vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların 1 Temmuz 2020 itibarıyla kaldırılmasını tavsiye etti.[2]

Komisyon, Üye Devletlere, 30 Haziran’a kadar oluşturulacak seyahat izin listesinde yer almayan üçüncü ülke vatandaşları için kısıtlamaların söz konusu ülkeler listeye girinceye kadar uzatılmasını önerdi. Buna karşın seyahat izin listesine yer almayan ülkelere uygulanan geçici seyahat kısıtlamalarından muaf olacak gruplar bulunuyor. AB vatandaşları, Schengen üyesi ülke vatandaşları ve AB’de oturum izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları ile aile üyelerinin ülkelerine dönüş yapıp yapmadıkları göz önünde bulundurulmaksızın seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmaları öneriliyor. Üye Devletlerin bu kişileri sosyal izolasyon ya da karantina gibi bazı önlemlere tabi tutabilecekleri belirtiliyor. Öğrenim görmek amacıyla seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları ile yüksek nitelikli işgücü sınıfına giren üçüncü ülke vatandaşları, işe alınmalarının ekonomik açıdan gerekli olması ve işlerinin ertelenmesinin veya başka bir yerden yapılmasının mümkün olmaması durumunda AB’ye seyahatlerine izin verilen gruplar arasında.

Üçüncü ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda verilecek kararda AB’deki epidemiyolojik durumun yani son 14 gün içerisinde 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. AB’de her 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı 16. Buna bağlı olarak, Komisyon tarafından seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında belirleyici olması önerilen kriterler şu şekilde sıralanıyor:[3]

- Son 14 gün içerisinde 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının (AB ortalaması olan) 16 civarında veya altında seyretmesi;

- Son 14 gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısının bir önceki 14 güne kıyasla durağan veya azalma eğiliminde olması;

- COVID-19’a genel yanıt; test, izleme, temas izleme, kısıtlamalar, tedavi ve raporlama mekanizmaları. Bu konularda geçerli veri bulunamaması durumunda ise Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü referans alınarak, tüzükteki metotla hesaplanacak ortalama değerin referans değer olan 50’nin üzerinde olması gerekecek.

Seyahat izninin uygulanmasında vatandaşlığa dayalı ayrımcılığın önüne geçmek için seyahat edenlerin vatandaşlığının değil, ikamet ettikleri ülkenin dikkate alınması, Komisyonun yaklaşımının temel ilkeleri arasında. Epidemiyolojik durumdaki değişimlere bağlı olarak, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi yeniden uygulamaya koyulmasının da söz konusu olabileceği belirtiliyor. Birleşik Krallık vatandaşları geçiş sürecinin sonuna kadar AB vatandaşlarıyla aynı koşullardan yararlanmayı sürdürdükleri için seyahat kısıtlamaları onları kapsamıyor.

AB başkentleri arasında kriterler üzerindeki anlaşmazlık sürerken bazı Üye Devletler COVID-19 verilerinin güvenirliğini sorguluyor. Hâlihazırda 100 bin kişideki vaka sayısına göre biri 47 ülkeyi kapsayan ve diğeri 54 ülkeyi kapsayan iki taslak liste dolaşımda bulunuyor. Çin, Vietnam ve Avustralya her iki listede yer alırken Kanada, Türkiye ve Mısır’ın 54 ülkeden oluşan listede yer aldığı biliniyor.[4] Basında yer alan son haberlere göre, Üye Devletlerin Daimi Temsilcilerinden oluşan Coreper’in 26 Haziran’da gerçekleşen toplantısına görüş ayrılıkları damga vururken gelinen aşamada yalnızca 14 ülkenin listeye gireceği kesinleşti. Bu ülkeler: Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Sırbistan, Güney Kore, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Tayland, Tunus, Uruguay.[5] Çin’in listeye girebilmesinin mütekabiliyet koşulunun sağlanmasına yani Çin’in AB üyesi ülkelerden yapılacak seyahatlere yeşil ışık yakmasına bağlı olduğu vurgulanıyor. Listedeki ülke sayısının 54’ten 14’e inmiş olması, AB başkentleri arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunun göstergesi. Seyahat izni verilen ülkeler listesine ek olarak bir de kısıtlamaların sürdürüleceği ülkeleri gösteren “kırmızı liste”den söz ediliyor. ABD, Brezilya ve Rusya gibi vaka sayılarındaki artışın devam ettiği ülkelerin yanında, Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan’ın da bu listede yer aldığı düşünülüyor. [6]

Epidemiyolojik verilerle jeopolitik endişeler arasında önemli bir ikilem yaşanıyor. Bazı ülkeler, ABD’nin seyahat izni verilen ülkeler listesi dışında bırakılırken salgının ortaya çıktığı Çin’in listeye alınmasına sıcak bakmıyorlar. Sınır kontrolleri Üye Devletlerin yetki alanında olduğu için Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulacak liste ancak tavsiye niteliği taşıyacak. Söz konusu listenin 14 günde bir salgının seyri ışığında güncellenmesi bekleniyor.[7]

Avrupa Ülkelerine Göre Seyahat Kısıtlamaları[8]

Lüksemburg ile sınır kontrollerini 15 Mayıs itibarıyla kaldıran Almanya, 15 Haziran itibarıyla da Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Danimarka ile iç sınır kontrollerini kaldırdı. İspanya vatandaşları için sınır kontrolleri ise 21 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran’a kadar sürdürecek olan Almanya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 160 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamasını 31 Ağustos’a kadar uzattığını açıklamış durumda. Robert Koch Enstitüsü’nün Türkiye’yi riskli ülkeler grubunda değerlendirmesi ve Alman der Spiegel dergisinin iddiasına göre Türkiye’nin COVID-19’un tedavisinde hidroksiklorokin etkin maddeli sıtma ilacı kullanması, Berlin’in seyahat yasağını kaldırmamasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Türkiye, İspanya ve İtalya’dan sonra Alman turistler tarafından en çok tercih edilen turizm destinasyonu olarak dikkat çekiyor. Bunun ötesinde 3 milyondan fazla soydaşımızın yaşadığı Almanya’da hükümetin tur operatörlerinin de ısrarına rağmen seyahat kısıtlamasını sürdürmesi, Ankara-Berlin hattındaki ilişkilerin gerilmesine de yol açtı. Ankara, Almanya’nın seyahat kısıtlamasının kaldırılması yönünde diplomatik çabalarını yoğunlaştırmış durumda. 1 Temmuz’da Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nı devralmasından 1 gün sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlık edeceği heyetin Almanya’ya giderek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Ekonomi İşleri ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelmeleri ve bu konuda istişarelerde bulunmaları öngörülüyor.

Avusturya, 4 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamalarını yalnızca ülkeye giriş yapmadan önce 14 gün boyunca Almanya, Lihtenştayn, İsviçre, Slovakya, Slovenya, Çekya ve Macaristan’da bulunmuş olanlar için kaldırdı. 21 Haziran itibarıyla seyahat iznine tabi ülke sayısı 32’ye ulaşmış durumda. Buna karşın İsveç, Portekiz ve Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkeye girişlerinde negatif COVID-19 test sonucu ibraz etmeleri ya da 14 gün karantinada kalmaları isteniyor. Üçüncü ülke vatandaşları için Avusturya’ya seyahat kısıtlaması sürüyor.

Belçika, 15 Haziran itibarıyla AB ve Schengen ülkeleri ile Birleşik Krallık vatandaşlarına uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmış bulunuyor.

31 Ocak 2020’de resmen AB üyeliğinden ayrılan ancak yıl sonuna kadar geçiş dönemi kapsamında bulunan Birleşik Krallık, COVID-19 salgını sürecinde sınırlarını kapatmadı. Kamuoyundan gelen baskı üzerine 8 Haziran itibarıyla ülkeye giriş yapanlara 14 gün süreyle karantinada kalma zorunluluğu getirildi. Ülkeye giriş yapanların ayrıca seyahat ve iletişim bilgilerini vermeleri isteniyor. Zorunlu karantina kuralına uymayanlara para cezası uygulanabiliyor.

Bulgaristan, 15 Haziran’dan başlayarak AB ülkeleri ile Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ vatandaşları için seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Bunun yanında, mevsimlik işçiler, sağlık çalışanları, yatırımcılar ve kritik altyapı projelerinde çalışanlar için birtakım istisnalar uygulanıyor. Portekiz, İsveç ve Birleşik Krallık’tan ve üçüncü ülkelerden gelenler için karantina uygulaması bulunuyor. Üçüncü ülke vatandaşları için seyahat kısıtlamaları; diplomatlar, TIR şoförleri ve sağlık çalışanları gibi belirli kategoridekiler dışında geçerliliğini koruyor.

Ülkeleri risk düzeyine göre üç kategori altında gruplayan Çekya, güvenli ülke kabul ettiği yeşil kategorideki ülkelerden gelenlerin ülkeye girişine izin verirken, risk düzeyini orta ve yüksek olarak değerlendirdiği turuncu ve kırmızı kategorideki ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını sürdürüyor. Portekiz, İsveç ve Polonya’nın Silezya Voyvodalığı bölgesi yüksek risk düzeyini ifade eden kırmızı listede bulunurken Birleşik Krallık orta risk düzeyini gösteren turuncu listede yer alıyor. Yeşil ve kırmızı kategorideki ülkelerden dönen Çekya vatandaşları ülkeye girişlerinde herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmazken kırmızı kategoride bulunan İsveç ya da Portekiz’den dönen Çekya vatandaşlarından sağlık raporu ibraz etmeleri ya da 14 gün karantinada kalmaları isteniyor. Çekya, üçüncü ülkelere yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Sınırlarını sadece Almanya, Norveç ve İzlanda’dan gelen turistlere açan Danimarka, 27 Haziran itibarıyla haftalık vaka sayısının 100 bin kişide 20’yi geçmemesi kaydıyla AB, Schengen ülkeleri ve Birleşik Krallık vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayısının artarak 100 bin kişinde 30 sınırını aşması halinde ise ülkelerin seyahat izni verilen ülkeler listesinden çıkarılması söz konusu olabilecek. Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları sürüyor.

Estonya, AB ile Schengen ülkeleri ve Birleşik Krallık vatandaşlarına uygulanan seyahat kısıtlamalarını 1 Haziran itibarıyla kaldırdı. Seyahat edenlerin COVID-19 belirtisi göstermemesi temel koşul olarak değerlendiriliyor. 14 gün içerisinde 100 bin kişide rastlanan vaka sayısının 15’i geçtiği ülkelerde bulunmuş olanlar için 14 gün karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu ülkelerin listesi Estonya Dışişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden haftalık olarak yayımlanıyor. Üçüncü ülkelere yönelik seyahat kısıtlamaları ise sürüyor.

Finlandiya; Norveç, Danimarka, İzlanda ve Estonya, Letonya ve Litvanya ile sınır kontrollerini kaldırdı. 13 Temmuz’da diğer AB ülkelerinin vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanan Finlandiya açısından belirleyici kriter
son 14 günde 100 bin kişide rastlanan vaka sayısının 8’i geçmemesi. Bu kapsamda; Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Lihtenştayn, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İrlanda’ya yönelik kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor. Belirtilen Schengen ülkeleri haricindeki üçüncü ülkeler için ise halen kısıtlamalar sürüyor.

AB ve Schengen ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını 15 Haziran itibarıyla kaldıran Fransa, ülkeye giriş yapan Birleşik Krallık vatandaşlarını 14 gün süreyle karantinaya tabi tutuyor. Monako, San Marino, Vatikan ve Andorra vatandaşları da ülkeye giriş yapabiliyor. Fransa, üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan kısıtlamaları Avrupa Komisyonu tavsiyeleri ışığında 1 Temmuz itibarıyla esnetmeye başlayacak. Paris’in, kaynak ülkelerine bakılmaksızın üniversite öğrencilerine öncelik vereceği belirtiliyor.

GKRY, epidemiyolojik verilere göre, farklı kurallara tabi olacak şekilde A Kategorisi ve B Kategorisi şeklinde iki ülke listesi oluşturdu. A Kategorisi’ndeki Avustralya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, Japonya, Macaristan, Güney Kore, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya vatandaşlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmazken B Kategorisi’nde yer alan Belçika, Bulgaristan, Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Hollanda, Polonya, Romanya, Sırbistan, İspanya, BAE vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu ibraz etmeleri isteniyor. Birleşik Krallık ile salgına karşı “sürü bağışıklığı” yaklaşımını benimseyen İsveç vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar sürüyor. Bu listeler dışındaki ülkelerin vatandaşlarının seyahatine ise istisnai koşullarda izin veriliyor.

Komşularıyla sınırlarını COVID-19 salgını sürecinde kapatmayan Hollanda, İsveç ile Birleşik Krallık vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları uyguluyor. AB ile Schengen ülkelerinin vatandaşlarının ülkeye seyahatine izin verilirken üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar sürüyor.

Hırvatistan; Avusturya, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya vatandaşları için seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Diğer AB ülkesi vatandaşlarından ülkeye seyahatlerinin nedeni belirtmeleri isteniyor.

Schengen Alanı’nda yer almayan İrlanda salgın sürecinde sınırlarını kapatmayan ülkeler arasında yer aldı. Kuzey İrlanda dışından gelenler, diplomatlar ve zorunlu seyahat edenler dışındakiler için 14 gün karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

AB’de en yüksek COVID-19 vaka sayısına sahip ve salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, AB içi seyahat kısıtlamalarını diğer ülkelerden daha geç kaldırmaya başladı. Schengen Alanı ülkelerine sınırlarını 21 Haziran itibarıyla açan İspanya’nın Portekiz ile kara sınırı ise ülkenin talebi üzerine 1 Temmuz’da açılacak. İspanya’nın sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına 1 Temmuz itibarıyla açmaya hazırlandığı biliniyor.

Salgına karşı “sürü bağışıklığı” yaklaşımını benimseyerek diğer AB ülkelerinden farklı bir tutum izleyen İsveç, AB ile Norveç, Lihtenştayn, İsviçre, İzlanda ve Birleşik Krallık vatandaşlarına yönelik kısıtlama uygulamadı. AB ile söz konusu ülkelerden gelenler dışındakiler için 19 Mart’tan bu yana uygulanmakta olan seyahat kısıtlaması 7 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Salgından en fazla etkilenen üye ülkelerden biri olan İtalya, AB ve Schengen ülkeleri ile Birleşik Krallık, Andorra, Monako, San Marino ve Vatikan’ın vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını 3 Haziran itibarıyla kaldırdı. Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

Letonya; AB, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları için geldikleri ülkede son 14 gün içerisinde 100 bin kişide 15’ten az COVID-19 vakasına rastlanmış olması ya da 14 gün içerisinde Litvanya ve Estonya’da bulunmuş olmaları koşuluyla, karantina uygulamasını 3 Haziran itibarıyla kaldırdı. Buna karşın vaka sayısının belirtilen değerin üzerinde olduğu ülkelerden gelen kişiler için zorunlu karantina uygulaması devam ediyor. Üçüncü ülke vatandaşları için seyahat kısıtlamaları ise sürüyor.

Bir diğer Baltık ülkesi Litvanya, son 14 günde 100 bin kişide rastlanan COVID-19 vaka sayısının 25’i geçmediği Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Birleşik Krallık, İsveç ve Portekiz vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar devam ediyor.

Lüksemburg, COVID-19 sürecinde komşu ülkelere sınırlarını kapatmadı, ancak üçüncü ülkelere yönelik seyahat sınırlamaları uyguluyor.

Malta, sınırlarını 1 Temmuz’da Almanya, Avusturya, Çekya, GKRY, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve İspanya’ya açmaya hazırlanıyor. İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya’da bazı bölgelerden gelenler için kısıtlamaların sürmesi öngörülüyor. Norveç ve İsviçre’den gelenlerin de ülkeye girişi üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmış durumda. Diğer ülke vatandaşlarının ise Malta’ya seyahatlerine hâlihazırda izin verilmiyor.

Macaristan, sınırlarını AB ve Schengen Alanı ülkeleri ile Sırbistan vatandaşlarına açmış durumda. AB ülkelerinden gelenlere karantina uygulanmazken Birleşik Krallık’tan ülkeye giriş yapanların karantinada kalmaları isteniyor. Güney Kore ve Japonya’dan iş seyahatleri ve Ukrayna’dan tarım işçilerinin girişlerine verilen izinler ise üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan sınırlamalara istisnaları oluşturuyor.

Polonya, AB vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını 13 Haziran itibarıyla kaldıran Polonya, hâlihazırda üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.

Portekiz, İspanya ve İtalya ile doğrudan uçuşları temmuz ayına kadar askıya almış ve İspanya ile kara sınırını 1 Temmuz’a kadar kapalı tutacağını açıklamış durumda. ABD, AB, Kanada, Venezuela ve Güney Afrika ile uçuş bağlantılarını sürdüren Portekiz’in sınırları üçüncü ülkelere açmada AB’nin tutumu doğrultusunda hareket edeceği belirtiliyor.

Romanya, AB ile Schengen Alanı (İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ülkelerinin vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Avusturya, Bulgaristan, Çekya, GKRY, Hırvatistan, İsviçre, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya, Macaristan, Finlandiya, İtalya, Estonya, İrlanda ve Fransa vatandaşları dışındakiler için 14 gün karantina uygulaması bulunuyor.

Slovakya, 15 Haziran’da Avusturya, Bulgaristan, GKRY, Çekya, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Hırvatistan, İzlanda, Lihtenştayn, Macaristan, Malta, Almanya, Norveç, Slovenya ve İsviçre vatandaşlarına sınırlarını açtı. Bu ülkelere, 20 Haziran itibarıyla ise Polonya, Karadağ, Monako ve Faroe Adaları da eklendi. Diğer üçüncü ülkelerden gelen kişilere yönelik kısıtlamalar ise sürüyor.

15 Mayıs’ta koronavirüs salgınının sona erdiğini açıklayarak seyahat kısıtlamalarını kaldıran ve bu adımı ilk atan AB ülkesi olan Slovenya, vaka sayısında artıştan sonra yeniden bazı kısıtlamaları devreye sokmak zorunda kaldı. Ljubljana, güvenli olarak tanımladığı ülkelere yer veren bir yeşil liste ve epidemiyolojik durumu kötüleşen ülkeleri gösteren bir kırmızı liste oluşturmuş durumda. Yeşil listede yer alan ülke vatandaşlarına Slovenya’ya girişte herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor. Bu ülkeler; Hırvatistan, Avusturya, GKRY, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Malta, Norveç, Slovakya, İspanya ve İsviçre. Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenler için 14 gün karantina uygulaması bulunuyor. Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar sürüyor.

GSYH’sinin beşte birini turizm gelirlerinden sağlayan Yunanistan, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayımlanan risk değerlendirmesini göz önünde bulunduruyor. Ülkenin, Türkiye ve Birleşik Krallık’a yönelik seyahat sınırlamalarını sürdürdüğü biliniyor.  

Yeliz Şahin, İKV Kıdemli Uzmanı

 

[1] Avrupa Komisyonu, “Communication from Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on the third assessment of the application of the temporary restriction on non-essential travel to the EU”, 11.06.2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf Erişim tarihi: 29.06.2020

[2] A.g.y.

[3] Avrupa Komisyonu, “Proposal for a Council Recommendation on the temporary restriction on non-essential travel into the EU”, 25.06.2020, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-287-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF Erişim Tarihi: 29.06.2020

[4] Florian Eder vd. “America out, China in as EU looks to reopen external borders”, Politico, 24.06.2020, https://www.politico.com/news/2020/06/24/coronavirus-america-china-europe-337376 Erişim Tarihi: 29.06.2020

[5] “EU delays decision on external border reopening”, Euractiv, 29.06.2020, https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/eu-delays-decision-on-external-border-reopening/ Erişim Tarihi: 29.06.2020

[6] Tamara Thiessen, “Europe Travel: U.S. Banned But Here Are 14 Countries Who Can Visit”, Forbes, 28.06.2020, https://www.forbes.com/sites/tamarathiessen/2020/06/28/europe-travel-us-banned-14-countries-who-can-visit/#49f6c0ea2ee3 Erişim Tarihi: 29.06.2020

[7] Justin Wise, “Finalized EU travel 'safe list' likely to exclude US”, The Hill, 29.06.2020, Erişim Tarihi: 29.06.2020 https://thehill.com/policy/international/504969-finalized-eu-travel-safe-list-likely-to-exclude-us

[8] Hanne Cokelaere vd. “Europe’s country-by-country travel restrictions explained”, Politico, 23.06.2020, https://www.politico.eu/article/coronavirus-travel-europe-country-by-country-travel-restrictions-explained-summer-2020/ Erişim Tarihi: 29.06.2020

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT