İKV`DEN YENİ DEĞERLENDİRME NOTU

COVID-19’un küresel gıda pazarındaki etkileri sınırlı olsa da yerel düzeyde gıda güvenliğinde sorunlar oluşabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle FAO, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk ve açlıkla mücadele eden grupların tehdit altında olduğunu açıkça dile getiriyor. Aynı zamanda küresel salgının olumsuz etkilerinden AB ve Türkiye tarım ve gıda sektörünün pay alacağını vurgulayan projeksiyonlar, politikaların üretimin devamlılığını sağlamak ve üreticilerin refahını korumak temelinde iki ana yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor. Böylesi bir konjonktürde karantina önlemleri nedeniyle tarımsal üretimdeki belirgin rolleri görünürlük kazanan mevsimlik tarım işçileri, önlem politikalarında istisnai koşullar oluşturulan meslek grupları arasında yer alıyor. 

Türkiye ve AB'de sektöre dair ön plana çıkan uyarılar ve politik gelişmeleri derleme amacıyla kaleme alınan "COVID-19’un Tarım ve Gıda Boyutu: Türkiye ve AB Odağındaki Son Gelişmeler" isimli değerlendirme notu, ürün bazındaki alt sektörlere dair öngörülen değişimleri de aktarıyor.

Değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT