8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Zeytinoğlu, toplumsal yaşam, ekonomi ve siyasette kadınlarının katılımı ve rolünün artması gerektiğini belirtirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Dünyada ve Türkiye’de kadınların durumu ve potansiyelini gözden geçirmek için önemli bir fırsat sunduğunu hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Kadınlar 21’inci Yüzyılın Gerektirdiği Çapraz Becerilerde Erkeklerden Daha İyi Performans Sergiliyor”

“8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Bu gün kadınlarımızın Türkiye ve tüm Dünyadaki durumlarını gözden geçirmek, sorunları hatırlatmak ve kadınların durumunu iyileştirmek için neler yapılabileceğini ele almak için bize bir fırsat sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların her alanda erkeklerle eşit olması ve iş hayatından siyasete kadar her alanda eşit bir şekilde temsil edilmesi en başta gelen politika önceliklerinden biri olmalı. Kadın istihdamı oranlarına baktığımızda dünya ortalaması yüzde 47 ve AB ortalaması yüzde 67 iken, Türkiye’de bu oran sadece yüzde 34. Kadınların gerek girişimci gerekse çalışan olarak ekonomiye katılması üretkenliği artıracak ve ekonomide dinamizm yaratacaktır. 21’inci yüzyılda iş yaşamı ve işgücü piyasası da hızla değişiyor. Hizmet ekonomisi ön plana çıkarken, sanayiden tarıma, yapay zekâ kullanımı hız kazanıyor. Eskinin el emeğine dayalı işleri giderek daha fazla oranda otomasyona tabi olurken, çapraz beceriler denilen sosyal uyum, iletişim, ekip çalışması, sorun çözme gibi becerilerin iş yaşamında öne çıktığını görüyoruz. Yapılan araştırmalar bu tür becerilerde kadınların erkeklere oranla daha önde olduğunu gösteriyor. Bu durum da kadın istihdamını artırmanın önemini daha iyi açıklıyor. Kadınların istihdamını azaltan nedenlere baktığımızda ilk sırada toplumsal ve kültürel önyargılar ile kadınların ev ve iş yaşamını dengelemekte karşılaştıkları zorluklar geliyor. Kadınlarımız çalışmıyor olsalar da, ev işi, çocuk ve yaşlılara bakım gibi ücretlendirilmeyen birçok işi yapıyorlar ve bu şekilde de aslında büyük bir değer üretiyorlar. AB’de bu tür ücretlendirilmeyen ev işlerinin yüzde 75’i kadınlar tarafından yapılırken, Türkiye’de bu oran çok daha yüksek. Erkek ve kadın arasındaki ücret açığı verilerine baktığımızda ise Türkiye’de bu oranın ILO verilerine göre yüzde 12,9 olduğunu ve AB ortalaması olan yüzde 16’dan daha düşük olduğunu görüyoruz.”

Başkan Zeytinoğlu, kadına yönelik şiddetin de önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet ise kanayan bir yara olmaya devam ediyor. AB’nin son yayınladığı verilere baktığımızda, kadınların yüzde 33’ünün fiziksel veya cinsel şiddet ile karşılaştığı görülüyor. Türkiye’de de özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet vakalarının arttığını görüyoruz. 2011’de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadele edilmesine ilişkin hukuki bağlayıcılığı olan ilk uluslararası belge niteliğini taşıyor. Türkiye de bu Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. Kadınların tüm bu alanlarda durumlarını iyileştirmek ve eşitliği sağlamak için cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, kadınların istihdamının artırılması, karar alma mekanizmalarında ve siyasette kadınların eşit katılımının sağlanması temel hedefimiz olmalı.”

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT