AB GENİŞLEME POLİTİKASINDA REFORMA GİDERKEN, TÜRKİYE’NİN ADI YOK

Avrupa Komisyonu 5 Şubat 2020 tarihinde genişleme politikası ile ilgili öneri belgesini yayımladı. Bu öneri taslağının Konsey tarafından da onaylanması gerekiyor. Buna göre Komisyon Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlamayı öngörürken, bu iki ülkenin katılım müzakerelerinin yürütülmesinde metodik değişiklik öneriyor.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni metodolojinin özelliklerine vurgu yaparken, genişleme süreci ile ilgili olarak Türkiye’den hiç söz edilmemesinin yadırgatıcı olduğunu belirtti. Başkan Zeytinoğlu, AB’nin Ekim ayında aldığı karar uyarınca Kıbrıs açıklarında hidrokabon arama faaliyetinde yer alan şirket ve kişilere yaptırım getirme hazırlığı içinde olduğunu ve AB için son derecede önemli bir ortak ve aday ülke olan Türkiye’ye yönelik bu yaklaşımının son derecede üzücü ve hatalı olduğunu belirtti:

“Türkiye-AB ilişkileri zor bir dönemden geçiyor. AB genişleme politikasında reform önerisini açıklıyor. Ancak Türkiye’den söz edilmiyor. Türkiye aday ülke olmaya devam ediyor. Müzakereler durmuş olsa da, resmen askıya alınmadı. Buna rağmen genişleme ve katılım müzakereleri ile ilgili reform içeren bir belgeyi sunarken, Avrupa Komisyonunun sadece Batı Balkanlar üzerinde durması ve Türkiye’den söz edilmemesi son derece üzücü ve yadırgatıcı. Türkiye gibi AB için son derece kritik bir ortak olan ve halihazırda aday ülke konumunda olan bir ülkenin bu şekilde görmezden gelinmesini yanlış buluyoruz. Avrupa Komisyonu Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını önerirken, Türkiye’ye yönelik olarak Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon arama çalışmalarında yer alan şirket ve kişilere yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin haklı savlarını ve KKTC’nin Kıbrıs’ın doğal kaynakları üzerindeki payını yok sayan son derecede adil olmaktan uzak bir yaklaşım”.

Başkan Zeytinoğlu, Komisyonun genişleme reform önerileri ile ilgili şöyle konuştu:

“Öncelikle yeni metodoloji, Batı Balkan ülkelerine özellikle de Fransa’nın müzakerelere başlamasını veto ettiği Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’a yönelik. Müzakere yürüten aday ülkeler Sırbistan ve Karadağ’ın müzakere süreci mevcut müzakere çerçeve belgesi doğrultusunda yürütülmeye devam edecek.

Müktesebat fasıllarının 6 tematik grup altında yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Bu tematik gruplardan ilki, hukukun üstünlüğü, ekonomik kriterler, demokratik kurumların işleyişi ve kamu yönetimi reformunu kapsayan ‘Temel Konular’. Bu grubun, müzakerelerin başında açılması ve sürecin sonunda kapatılması öngörülüyor. Diğer tematik gruplar; İç Pazar;  Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme; Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılar; Kaynaklar, Tarım ve Uyum ile Dış İlişkiler başlıklarını taşıyor. Her tematik grup için toplu halde açılış kriterleri belirlenecek ve bu kriterlerin tamamı karşılanınca o grupta müzakereye başlanacak. Reformların yerine getirilmesi halinde verilecek ödüller kadar (belirli AB politikalarına, programlarına katılım, daha fazla mali destek ve yatırım gibi) reformların yerine getirilmemesi, hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda ciddi anlamda geri gidiş veya üyelik kriterlerinden uzaklaşma halinde uygulanabilecek olası yaptırımlara da yer veriliyor. Bunlar arasında müzakereleri durdurma, askıya alma, kapatılmış fasılları yeniden müzakereye açma gibi önlemler var.  Burada sürecin tersine işleyebileceği yani “geriye dönebilir” olduğunun telaffuz edilmesi son derece önemli.  Bir diğer önemli unsur katılım sürecinde AB Üye Devletlerinin etkisinin artması. Batı Balkan ülkeleriyle daha fazla üst düzey toplantı ve zirve düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrıca reformların takip edilmesinde de Üye Devletler önem kazanıyor ve süreç daha siyasi hale geliyor. Görülüyor ki genişleme süreci daha da zorlaşıyor ve siyasileşiyor. AB Batı Balkanların istikrarı için süreci hızlandırmalı ve aday ülkelere sağladığı destekleri artırarak bu ülkelerin AB yolunda ilerlemelerine yardımcı olmalı. Ancak ne olursa olsun, Türkiye olmadan bu genişleme süreci de eksik kalacak.”

2020

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT