İKV GENEL SEKRETERİ JEAN MONNET NETWORK AÇILIŞ KONFERANSINDA KONUŞTU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas “Linking to Europe at the Periphery” (LEAP) başlıklı Jean Monnet ağının açılış konferansına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. 2 Ekim 2019 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa proje ortakları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. 

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen projenin yürütücülüğünü Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Başak Alphan yapıyor. 3 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında Avrupa’da merkez çevre ilişkileri irdeleniyor ve «Avrupa, ‘Avrupa’nın ‘çevresi’nde nasıl öğreniliyor ve öğretiliyor, nasıl deneyimleniyor ve nasıl tartışılıyor?» sorularının yanıtları aranıyor.

Konferansta “European Intgeration and the Periphery: Limits of Europeanization (Avrupa Bütünleşmesi ve Çevre: Avrupalılaşmanın Sınırları)” adlı bir konuşma yapan İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas,  Avrupa’da merkezin ürettiği değer ve kuralların çevre olarak addedilen coğrafya üzerinde ne gibi ekiler ve çelişkiler yarattığını irdeledi. Türkiye’nin AB sürecinin tıkanması ve sonuçlanmamasında da merkez ve çevre arasındaki iletişim kopukluğu ve anlayış farklılığının etkili olduğunu belirten Nas, merkezin çevreyi yönetme ve yönlendirme çabalarının karşısında çevrenin direnç gösterdiğini ve değişime direndiğini belirtti.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT