İKV’DEN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ MEVZUATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen felaket sonucunda Avrupa’da endüstriyel kazalara karşı mevcut önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna varılmasının ardından 1982 yılında Avrupa Topluluğu Konseyi, endüstriyel kazaların engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Seveso Direktifi’ni (82/501/EEC) kabul etmişti. Bu direktif, yıllar içerisinde gerçekleşen endüstriyel kazalar doğrultusunda güncellenmiş, yerini Seveso II ve Seveso III Direktiflerine bırakmıştı. Dünyanın en büyük sanayilerinden olan kimya sanayinde 2060 yılına kadar üretiminin daha da artması bekleniyor. Bu nedenle, endüstriyel ve kimyasal kazaların insan ve çevre sağlığına oluşturabileceği tehditlerin önüne geçebilmek veya bu kazaların etkilerinin azaltılması çok büyük bir önem arz ediyor.

Bu değerlendirme notunda, Seveso Direktifi’nin kronolojisi ve uygulanmasındaki son durum incelenirken, direktifin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ne kadar uyuştuğu irdeleniyor.

İKV Uzman Yardımcısı Melis Bostanoğlu’nun kaleme aldığı “AB ve Türkiye’de Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Mevzuatı” başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT