ABD İLE TİCARETİ ARTIRMANIN YOLU YATIRIMLARDAN GEÇİYOR

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için Türkiye’ye yeni bir plan sunmasına yönelik haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Zeytinoğlu, Türk ürünlerinin ABD pazarında çok daha fazla yer alması gerektiğini vurgularken, ticareti 100 milyar dolara çıkarmanın en önemli yollarının başında yatırımları artırmanın geldiğini belirtti. Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girdikten ve özellikle 1999 yılında aday ülke olarak ilan edildikten sonra hızla artan AB kaynaklı yatırımların AB pazarına girişte en etkili araçlardan biri olduğunu hatırlattı. Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“ABD ile ticareti 100 milyar dolara ve üzerine çıkarma hedefini benimsiyor ve buna yönelik adımları destekliyoruz. Bu süreçte en önemli unsurlardan birinin yatırımları artırmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye’ye davet ediyoruz. Benzer şekilde Türkiye’den de ABD’ye yatırımların yönelmesi ABD pazarına olan erişimi artıracak ve ticareti olumlu etkileyecektir. Yatırımların artması ikili ticareti de artıracak ve beklentilerin de daha üzerine çıkaracaktır. Bu noktada AB ile olan serüvenimiz bir örnek teşkil ediyor. Her ne kadar AB pazarı coğrafi bakımdan avantajlı olsa da, ABD ile ticari ilişkilerimiz açısından ABD kaynaklı yatırımların Türkiye’ye yönelmesi önemli bir itici güç oluşturacaktır. Bugün AB bir numaralı ihracat pazarımız ve ticaret ortağımız ise, bunun arkasında AB kaynaklı yatırımların Türkiye’ye yönelmesi yatmaktadır. 1999’da 783 milyon dolar olan doğrudan yabancı sermaye oranı Türkiye’nin AB reformları ve katılım sürecinin de etkisiyle, 2007’de 22 milyar dolara yükseldi, yani 28 kat artış gösterdi. Söz konusu yatırımlar, Türkiye ve AB arasındaki değer zincirlerini geliştirmiş ve ekonomileri entegre hale getirmiştir. Türkiye, AB firmaları için Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya gibi çevre bölgelere ulaşmak için de uygun bir lokasyon olmuştur. Son verilere baktığımızda, ülkemize yönelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 65’i Avrupa’dan gelirken, sadece yüzde 7,4’ünün ABD’den geldiğini görüyoruz. Bu oranı karşılıklı olarak çok daha yukarılara çekmemiz gerekiyor. Yatırımların artması ticaretin artması için de önemli bir baz teşkil edecektir.”

Başkan Zeytinoğlu, ABD kaynaklı yatırımların gelmesi için atılması gereken adımlara da değindi ve Türkiye’nin gümrük birliği yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde ABD ile ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmesinin önemini vurguladı:

“Gümrük birliği ve AB müzakere sürecinde önemli bir standartlaşma ve know-how kazanan Türkiye doğrudan yatırımlar için son derecede uygun bir ülkedir. Bu açıdan, AB Ticaret Bakanı Ross’un “yatırımlar için Çin yerine Türkiye’yi tercih edin” çağrısına katılıyorum. Özellikle yüksek teknolojili ürünler için yatırımları ülkemize çekmenin Türkiye’nin kalkınmasına olumlu etkileri olacaktır. Bunun için mesleki eğitimden, iletişim teknolojilerine, yabancı yatırımlara sağlanacak avantajlara kadar uygun ekosistemi oluşturmak için harekete geçilmeli. ABD ile bir STA imzalanması konusunu ise Türkiye’nin gümrük birliği yükümlülükleri ile bağlantılı olarak ele almak gerekiyor. ABD ve AB arasındaki TTIP müzakereleri Başkan Trump’ın idareyi devralması sonrasında kesilmişti. Ancak Trump Yönetimi ABD’nin ticaret anlaşmalarını yeni koşullar ile yenileme eğiliminde. Bu bakımdan AB ile de yakında müzakereler başlayabilir. Bu açıdan bakıldığında günümüz ticaretinin değişen koşullarını dikkate alarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Türkiye’nin ABD ile STA için hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında gümrük birliği çerçevesinde STA’lar sorununu biran önce çözüme kavuşturmak gerekiyor. Buradan AB’ye de sesleniyorum. Gümrük birliğinin güncellenmesi müzakereleri biran önce başlatılmalı. Bu şekilde Türkiye’nin AB STA’larını eş zamanlı müzakere etmesi sağlanmalı. Ayrıca Türkiye’nin ticarette bağımsız atacağı adımlara da imkân tanınmalı. Aksi takdirde gümrük birliği ilişkisi yıpranacak. ”

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT