İKV ABBM, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ BAŞLIKLI PANEL DÜZENLEDİ

İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi, 6 Ağustos 2019 tarihinde “Türkiye-AB İlişkileri, Gümrük Birliği ve Mali İşbirliği” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin konuşmacıları İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit ve İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri’ydi. Açış konuşmasını Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın yaptığı panelde ilk sözü yine kendisi aldı ve “Türkiye-AB İlişkilerinde Neler Oluyor? Güncel Gelişmeler ve Beklentiler” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda İKV Genel Sekreteri, Türkiye ile AB arasında yaşanan son gelişmeleri ve AB sürecini masaya yatırdı. Bu bağlamda kronolojik bir şekilde bilgi paylaşımında bulunan Doç. Dr. Nas; Brexit süreci, AB’nin geleceği, Türkiye’nin AB ile olan ilişkisindeki olası gelecek senaryoları, Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı ve Avrupa Komisyonunun Türkiye’ye yönelik raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözü Doç. Dr. Çiğdem Nas’tan devralan İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü M. Gökhan Kilit, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü  Kilit konuşmasında Türkiye’de kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerinin genel durumlarını aktararak Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin bu sektörleri kapsayacak şekilde güncellenmesi durumunda neler olabileceğine değindi. Özellikle hizmetler ve tarım sektörlerinin üzerinde duran Kilit, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sadece ekonomik kazancın ötesinde sektörün yapısal dönüşümüne büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tarım konusunda coğrafi işaretli ürünlerin AB’de yeterince kabul görmemesi, Türkiye’nin tarım sektöründe AB kadar verimli olamadığının üzerinde durdu ve sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerindeki küresel ısınmanın birçok ihraç kaleminde yok olmaya yol açacağının altını çizdi.

Sunumun en son konuşmacısı İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri, katılımcıların yararlanabileceği AB Mali İşbirliği programlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Ufuk2020, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME), İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) ve Erasmus + gibi önemli AB programlarına yönelik detaylı bilgiler sundu.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT