İKV`DEN YENİ YAYIN: "ALMANYA’DA YÜKSELEN RADİKAL SAĞ VE POPULİZM"

İKV Uzmanı Emre Ataç tarafından İngilizce olarak hazırlanan “The Populist Radical Right in Germany: Ideology & Policies of Alternative Für Deutschland (AfD)” başlıklı yayın, İKV tarafından yayımlandı.

Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra meydana gelen yeni koşulları tek kutuplu, yani sadece ABD’nin süper güç olduğu bir dünya düzeni olarak nitelendirenler oldu. Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama daha da ileri giderek bu dönemi “tarihin sonu” olarak nitelendirdi. Ona göre tarihin sonu insanlığın ideolojik evriminin sonu ve Batı’nın liberal demokrasisinin herkesçe benimsenmesi anlamına geliyordu.  Ancak, daha sonra görüldü ki liberal demokrasi neredeyse bütün Batı ülkelerinde krize girecekti ve aşırı sağcı, radikal sağcı, ya da popülist diye tanımlanan partiler giderek yükselişe geçecekti.

Gerçekten Avrupa’da radikal sağ popülist partiler güç kazanarak yerleşmiş siyasi dengeleri tehdit etmeye başladı. Söz konusu popülist rüzgâr 2017 Almanya seçimlerinde de kendisini gösterdi ve radikal sağ söylemlere sahip Almanya için Alternatif Partisi (AfD) beklentinin üzerinden oy alarak federal meclise girmeyi başardı.

İKV Uzmanı Emre Ataç tarafından hazırlanan bu çalışma Almanya'da yakın dönemde kayda değer bir yükselme ivmesi yakalayan popülist ve radikal siyasal eğilimlere sahip AfD partisini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Çalışmada ilk olarak AfD’nin Almanya’da yükseliş nedenlerine kısaca değinilmektedir.  Çalışmada ikinci olarak parti programı ve söylemi üzerinde durularak AfD’nin, özellikle çok kültürlülük, göçmenler, ulusal kimlik, AB’nin geleceği ve siyasal küreselleşmeye ilişkin bakış açıları incelenmektedir. Son olarak da AfD’nin geleceği ve yükselişinin Alman siyasetine olası etkileri değerlendirilmektedir.

Yayının pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Yayın Adı: The Populist Radical Right in Germany: Ideology & Policies of Alternative Für Deutschland (AfD)

Hazırlayan: Emre Ataç

İKV Yayın No: 303

Yayın Tarihi: Haziran 2019

Yayın Dili: İngilizce

Sayfa sayısı: 60

ISBN: 978-605-5984-97-7

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT