İKV`DEN 11`İNCİ KALKINMA PLANI TARIM HEDEFLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

8 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan 11’inci Beş Yıllık Kalkınma Planı,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dâhilinde hazırlanan ilk kalkınma planı olma özelliğini taşıyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan Kalkınma Planı, 5 ana başlık altında 2023 yılına kadar yapılacakları ve ulaşılmak istenen değerleri içeriyor.

Beş eksen üzerinde kurgulanan 15 yıllık kalkınma hedeflerinde tarım politikaları, “rekabetçi üretim ve verimlilik” ekseni kapsamında öncelikli gelişme alanlarından birisi olarak kurgulandı. Sanayiye yapılan vurgu odağında şekillenen sosyo-ekonomik kalkınma hedeflerinde tarım, turizm ve savunma sanayii güçlü kılınması gereken temel 3 sektör olarak belirtildi. Kırsal kalkınma ise , “yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre” ekseni altında konumlanarak tarımdan ayrı ele alındı. 

11’inci Kalkınma Planı’nda tarım ve kırsal kalkınma faaliyetlerinden ziyade nosyonların nasıl ele alındığını ve hangi temeller üzerine kurulduğunu inceleme amacıyla hazırlanan "11'inci Kalkınma Planı'nda Tarım: Kronik Sorunlara Yeni Çözümler?" başlıklı değerlendirme notu, 3 boyutlu kalkınmanın sağlanması yolunda başarılı olunan ve geliştirilmesi gereken unsurları analiz ediyor. 

İKV Uzman Yardımcısı Selvi Eren tarafından kaleme alınan "11'inci Kalkınma Planı'nda Tarım: Kronik Sorunlara Yeni Çözümler?" isimli değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir. 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT