İKV’NİN ORTAK OLDUĞU AB İZLEME AĞI PROJESİ’NİN BRÜKSEL ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve İKV’nin AB Başkanlığı tarafından uygulanan “Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” kapsamında ortak olarak yürüttüğü “AB İzleme Ağı” projesinin ilk çalışma ziyareti,18-21 Haziran tarihlerinde Brüksel’e düzenlendi. Çeşitli kurumlara yapılan ziyaretler ve görüşmeleri kapsayan çalışma ziyaretinin son gününde sosyal etki ve izleme konusunda deneyimli uzmanları bir araya getiren bir çalıştay gerçekleştirildi.

Dört günlük çalışma ziyaretinin ilk gününde İKV Brüksel ofisine gidilerek TOBB ve İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile görüşüldü. Devamında Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’nden (DG NEAR) James Rizzo ve Andres Hoya ile görüşülerek Türkiye-AB ilişkilerine ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın üçüncü dönemi hakkında (IPA III) konuşuldu.

İkinci gün, Türkiye Cumhuriyeti AB Daimi Temsilciliği’ne yapılan ziyarette AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Doç. Dr. F. H. Burak Erdenir ve Müşavir Orhan Aydın ile görüşülerek projenin amaçları hakkında bilgi verildi. Daha sonra European Foundation Center’da Tematik Ağlar Koordinatörü Sevda Kılıçalp ile yapılan görüşmede sivil toplumun izlenmesi ve sosyal etkisinin ölçülmesi konusundaki farklı yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Çalışma ziyaretinin üçüncü günündeki ilk görüşme, AB Doğu Ortaklığı ülkelerinin yanı sıra MENA bölgesinde demokrasi alanında sivil toplum çalışmalarına hibe sağlayan European Endowment for Democracy’den Andrea Karlsson ile gerçekleştirildi. Danışmanlık firması Technopolis Group’tan araştırma ve inovasyon (R&I) Uzmanı Bea Mahieu ile toplantı yapan proje ekibi, sivil toplumun sosyal etki izlemesi ve analizine dair zorluklar konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Son olarak TAV, YADA ve İKV konsorsiyum ekibi, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü’ne (DG ECHO) bir ziyarette bulundu. C2 Bölümü Başkan Yardımcısı Alessandro Valdambrini ile görüşen ekip, Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı çerçevesinde yürütülen sivil toplum projelerinin çıktılarını değerlendirdi.

21 Haziran günü İKV Brüksel ofisinde düzenlenen çalıştay, Belçika, Polonya, Portekiz ve Romanya’dan gelen sivil toplum kuruluşları ve AB kurumları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan çalıştayda  katılımcılar izleme ve sosyal etki konusunda çalışmalarından örnekler sunarak, sivil toplumun sosyal etkisini ölçme üzerine geliştirdikleri metodolojiler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

 

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT