TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YENİ PERSPEKTİFLER PROJESİNİN İKİNCİ PANELİ DÜZENLENDİ

İKV tarafından Friedrich Naumann Vakfı (FNF) mali desteği ile yürütülen “Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Perspektifler” projesinin “Türkiye-AB İlişkilerinde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?” başlıklı ikinci paneli 27 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlendi. Açış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan gerçekleştirdi. Panelin konuşmacıları Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sanem Baykal, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Doç. Dr. Alper Arısoy, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Özge Zihnioğlu ve Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Emirhan Göral’dı. Panelin moderatörlüğünü İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri üstlendi.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Alper Arısoy, AB’de 2004 ve 2007 genişlemelerinin ardından bir genişleme yorgunluğu yaşandığını ve sonrasında avro krizinin patlak verdiğini ifade etti. Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için olumsuz bir tablo çizmeyen Arısoy, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında bunu AB’nin son istasyon olarak görmek istediğini ancak Türkiye için son istasyonun tam üyelik hedefi olduğunu dile getirdi. Ardından sözü alan Doç. Dr. Özge Zihnioğlu, Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklığını sebebinin niyet eksiliği olduğunu ve ilişkilerde politize edilmeyen herhangi bir konunun kalmadığını, sadece sivil toplum kuruluşlarının biraz sürecin dışında tutularak, verilen yardımların çok dillendirilmediğini ifade etti.

Panelin üçüncü konuşmacısı Prof. Dr. Sanem Baykal, Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı’na ilişkin bilgiler verdi. Bu noktada koşulluluğun sıkı ve adil olması gerektiğini aksi takdirde taraflar arasında güven eksikliğinin körükleneceğini belirten Prof. Dr. Baykal, AP seçimlerine de değindi ve popülist dalganın beklendiği kadar güç kazanmamış olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ardından sözü alan İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Komisyon tarafından 29 Mayıs’ta yayımlanması beklenen Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayımlanacak 21’inci rapor olacak bu raporun eleştirel tonunun artacağı; yargı, hukukun üstünlüğü, gazeteciler ve sivil toplumun faaliyet alanı konularında eleştiriler geleceği beklentisini paylaştı. Ekonomik kriterlerdeki sorunların da vurgulanacağını belirten Doç. Dr. Nas, bu kapsamda borçluluk oranı, enflasyon ve işsizlik gibi meselelerin gündeme gelmesinin olası olduğunu kaydetti.

Panelin son konuşmacısı Doç. Dr. Emirhan Göral, AP seçimleri neticesinde oluşturulacak yeni parlamentonun Türkiye’yi önemli şekilde etkileyeceğini belirtti. Liberallerin ve Yeşillerin oylarını artırmasını AP seçimlerinin olumlu sonucu olarak değerlendiren Doç. Dr. Göral, Brexit konusuna da değindi. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının Türkiye’nin Transatlantik ilişkilerini zorlaştıracağını ifade eden Göral, Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke olan Birleşik Krallık ile ticaretimizde özellikle otomotiv ve tekstil sektörlerinin zarar göreceğini kaydederek sözlerine son verdi. Soru-cevap kısmının ardından katılımcılara İKV yayınlarının dağıtılmasıyla panel sona erdi.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT