"SİVİL TOPLUMUN SESİ” PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABKAD’ın başvuranı, İKV’nin eş başvuranı, Jean Monnet Bursiyerler Derneği'nin ve ATAUM’un iştirakçisi olduğu “Sivil Toplumun Sesi” başlıklı IPA projesinin açılış toplantısı 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ABKAD Başkanı Murat Kavalalı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera- Vinals, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İKV Başkan Yardımcısı Haluk Kabaalioğlu konuşmalar yaptı.

Sivil Toplumun Sesi projesi, STK’ların bilgi düzeylerinin, birbirleri ile olan iletişimlerinin ve savunuculuk yeteneklerinin artırılması yoluyla daha iyi bir sivil diyaloğun geliştirilmesi ve STK’ların Gümrük Birliği’nin tarım ve hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi konusunda politika geliştirmeye katkılarının artırılmasını amaçlıyor.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT