İKV, PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU’NA KATILDI

İKV, 9-10 Nisan 2019 tarihinde, Kocaeli Sanayi Odası ve Kontrol Medya ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu’na katıldı. İKV’nin de desteklediği bu sempozyumda, önde gelen firmalardan olduğu gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan çok önemli isimler sunumlar gerçekleştirdi.

İki günlük sempozyum boyunca konuşmacılar, Seveso Direktifi’nin yürürlüğe konulmasına neden olan olayları anlatarak, bu yönetmeliğin zamanla Seveso II ve Seveso III olarak revize edilmesinin altındaki nedenleri irdeledi. Seveso II Direktifi’nin Türkiye mevzuatına uyumlaştırıldığı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”in (BEKRA) 30 Aralık 2013 tarihinde 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği açıklandı ve Seveso III Direktifi’nin 1 Haziran 2015 tarihinde AB’de yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin bu yeni direktife uyumlaştırma çabaları aktarıldı. Bu yönetmeliğin, çevre ve iş sağlığının korunması konularında Türkiye’nin AB katılım müzakerelerine paralel olarak şekillendirildiği ifade edildi. Büyük kazalar ülkelere büyük oranda sosyoekonomik sorunlar getirdiğinden ve Türkiye Avrupa’nın en fazla iş kazası oranına sahip ülkesi olduğundan, sempozyumda bu direktife uyumun önemi özellikle vurgulandı. Emniyet kültürüne sahip olmanın öneminden bahsedildi. Bunların yanı sıra sempozyum boyunca, Endüstri 4.0 eşliğinde proses güvenliğinin dönüşümü ve kimyasal sektörde çalışan firmaların BEKRA çerçevesinde yapması gereken eylemler açıklandı.

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT