AB HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve İKV’nin Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında ortak olarak yürüttüğü “AB İzleme Ağı” projesinin bir faaliyeti olarak 29 Mart 2019 tarihinde bir çalıştay düzenlendi. İKV Bilgi Merkezi’nde gerçekleşen çalıştay, yakın dönemde başvuruya açılacak Sivil Toplum Destek Programı 3 Hibe Programı özelinde sivil toplumun hibe programlarının içeriği ve yeterliliğine dair fikirlerini alma hedefini taşıyordu. Bu kapsamda geniş bir yelpazedeki çalışma alanlarını temsil eden sivil toplum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; Türkiye’nin AB mevzuatına uyum sürecinde sivil toplumun görünürlüğünü ve aktif rolünü artırmanın yanı sıra kapasitesini geliştirme odaklı verilen IPA II altındaki sivil topluma yönelik hibelerin amacına ne ölçüde ulaştığı masaya yatırıldı.

Genel olarak insan kaynağı, finansman, ortaklık kurma ve sosyal etkiyi ölçme konularında sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren sivil toplum ve akademi temsilcileri, hibe çağrılarının daha ufak çaplı ve alandaki eksikliği giderecek araştırmalara finansman sağlamadığı eleştirisinde bulundu. Genel sorunların ve geliştirilmesi gereken alt başlıkların konuşulduğu ilk bölümün ardından iki gruba ayrılan çalıştay katılımcıları üç soru altında hibe çağrılarına dair yapılması gereken değişiklikler ve iyileştirmelere dair fikirlerini paylaştı.

Çağrıların süresi, bütçesi, başvuru kriterleri, değerlendirme ve izleme yöntemleri hakkındaki görüşlerin tartışıldığı ikinci kısımdan sonra her iki grubun ortaya koyduğu öneriler değerlendirildi. IPA II altında oluşturulan sivil toplum sektörünün hibe çağrılarından beklentileri çok yönlü olarak ele alınırken; farklı çalışma alanları olan kurumların çalışmalarını yürütürken benzer engellerle karşılaştığı konusuna özellikle vurgu yapıldı.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT