İKV, MÜLTECİLERE YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İKV, 21 Şubat 2019 tarihinde AB, göç, tarım politikaları ve gümrük birliği konularında çalışan uzman isimleri İKV İstanbul AB Bilgi Merkezi’nde bir araya getirdi. Akademisyenlerin, iş dünyası temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların, Türkiye’deki Suriyelilerin iş gücü piyasasına katılımını ve başta tarım olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdamını masaya yatırdıkları toplantıda, AB’nin bu süreçteki rolü de değerlendirildi.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, öncelikle ABD merkezli Brookings Enstitüsü TÜSİAD Kıdemli Araştırmacısı ve Türkiye Projesi Direktörü Prof. Dr. Kemal Kirişci, geçtiğimiz günlerde Brookings Enstitüsü Araştırmacısı Jessica Brandt ile Türkiye için olası bir mülteci mutabakatına ilişkin görüşlerini kaleme aldıkları çalışma hakkında değerlendirmelerini paylaştı. Prof. Dr. Kirişci, hem Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri geliştirecek, hem Türkiye’de istihdama ve mültecilerin etkin entegrasyonuna katkı sağlayacak bir modelin mümkün olup olmadığını tartışmaya açtı. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan Türkiye’de tarım sektörünün mevcut görünümüne dair genel bir takım görüşler sunarken; verimliliğin tarımdaki en öncelikli sorun olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, tartışma oturumunda öncelikli olarak Türkiye’de Suriyelilerin entegrasyonu masaya yatırıldı. Tarım sektöründe Suriyelilerin istihdamına ilişkin iyi örnekler ve projeler paylaşıldıktan sonra, meselenin nasıl farklı sektörleri de ele alacak şekilde kapsamlı bir şekilde ele alınabileceğinin yolları arandı. Toplantıda, bürokratik ve hukuki zorlukların da gündeme getirildi. Meselenin sadece istihdam sorunu olmadığı, kayıt dışılık ve cinsiyet eşitsizliği gibi konuların da önem taşıdığının altı çizildi. Bununla birlikte, AB ile işbirliğinin sunması muhtemel daha ileri seviye faydalar, gümrük birliğinin modernizasyonu süreci, Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı ve mevcut mali yardım mekanizmaları da dikkate alınarak konuşuldu. Bu kapsamda çıkar odaklı ve değer odaklı işbirliği temalarına değinildi.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT