İKV, TÜRKİYE RAPORU`NUN KOMİTE OYLAMASINDAN ÖNCE TÜRK UZMANLARI AP ÜYELERİYLE BULUŞTURDU

İKV, 19 Şubat 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda "Küresel Eğilimler ve Türkiye-AB İlişkilerinin Değişen Parametreleri" konulu bir diyalog toplantısı düzenledi. İKV’nin AP Türkiye Forumu işbirliğinde düzenlediği yemekli toplantıda, Türk uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, AP üyeleriyle Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu ve farklı boyutlarını derinlemesine ele alarak, ilişkilerin geleceğine ilişkin samimi şekilde görüş alışverişinde bulundu.

AP Türkiye Raportörü Sosyalist Grup mensubu Hollandalı parlamenter Kati Piri, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkan Yardımcısı Sosyalist Grup mensubu Yunan parlamenter Miltiadis Kyrkos, Liberal Grup mensubu Türk kökenli Bulgaristanlı parlamenterler Nedzhmi Ali ve Ilhan Kyuchyuk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Almanya'dan Sosyalist Grup mensubu Türk kökenli parlamenter Ismail Ertug, Muhafazakâr Grup mensubu İngiliz parlamenter Geoffrey Van Orden ile Liberal Grup mensubu Finlandiyalı parlamenter Anneli Jäätteenmäki de iştirak etti. 

Mart ayında AP genel kurulunda görüşülmesi öngörülen AP Türkiye Raporu'nun, Dış İlişkiler Komitesi'nde (AFET) oylanmasından bir gün önce gerçekleşen diyalog toplantısında, katılımcılar Raportör Kati Piri ile rapora ilişkin görüş alışverişinde bulunma ve çekincelerini aktarma imkânı buldu. Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi Türkiye Masası Şefi Thomas Frellesen ile Brüksel'de Türkiye-AB ilişkileri konusunda çalışan düşünce kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda açış konuşmasını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu konuşmasında, transatlantik bağın zayıflaması, Rusya'nın iddialı dış politika tercihleri, ABD-Çin restleşmesi, popülizmin yükselişi ve liberal değerlerin erozyona uğraması gibi eğilimlerin, Türkiye'nin AB hedefini zora soktuğunu belirtirken, yaklaşan Brexit tarihi ile AP seçimlerinin de AB açısından son derece kritik bir döneme işaret ettiğini vurguladı. AB’nin, kurumlarının başkanlarının da yenileneceği bu süreçten daha güçlü ve iç reformunu tamamlamış bir şekilde çıkması temennisinde bulunan İKV Başkanı Zeytinoğlu, AP’nin mart ayında son Türkiye Raporu’nu oylayacağını hatırlattı.

Taslak raporda yer alan Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısının Türkiye’yi AB’den uzaklaştırma riski taşıdığı uyarısında bulunan Zeytinoğlu, mevcut zorluklara rağmen üyelik müzakerelerinin Türkiye-AB ilişkilerine yön veren temel çerçeve olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Avrupa bütünleşmesi idealinin popülist liderlerin saldırısı altında olduğu bir dönemde, AB’nin temelinde yer alan değerlerin daha güçlü şekilde savunulması gerektiğinin altını çizen Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi için daha fazla çalışmanın; aşırıcı, Avrupa şüphecisi ve popülist kesimlere verilecek en etkili mesaj olacağını belirtti.

Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilerin AB’nin güvenliği ve refahı açısından da zaruri olduğunu belirten İKV Başkanı Zeytinoğlu; göç yönetimi, terörle mücadele, kriz yönetimi ve komşu coğrafyalardaki çatışmaların önlenmesi gibi konularla ticaret ve yatırım ilişkilerinin işleyen üyelik müzakereleri çerçevesinde daha etkili ve düzenli şekilde ele alınabileceğine dikkat çekti.

Üyelik perspektifi olmadan Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin asgari konulara indirgeneceğini kaydeden İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB üyeliğine güçlü şekilde bağlılık gösterilmesinin ülkede liberal reformların hayata geçirilmesi için hayati öneme sahip olduğunu ve bu taahhüdün de AB kurumları ile Üye Devletlerden gelmesi gerektiğini belitti.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, vatandaşlar ile sivil topluma Türkiye’nin, Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi halinde AB üyesi olacağı güvencesinin verilmesi halinde demokratik reform talebini güçlü şekilde dile getireceklerini belirtirken Kıbrıs meselesiyle bağlantılı vetoların, Türkiye’ye yönelik çifte standart ve önyargıların AB’nin inandırıcılığını zedelediğini ve Türkiye’de AB üyeliğini destekleyen kesimlerin sesini yükseltmesine imkân vermediğini ifade etti.

İKV’nin 2017 yılında Türkiye’nin 18 ilinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına göre, AB üyeliğini destekleyenlerin oranının yüzde 78,9 iken üyeliğin yakın tarihte gerçekleşeceğine olan inancın yüzde 30 oranında kaydedildiğine dikkat çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türk halkıyla dayanışma içinde olmanın ve Türkiye’ye AB’nin kapılarını kapatmak yerine açmanın özellikle AP başta olmak üzere AB’nin elinde olduğunu vurguladı.

 

2019

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT