TRANS-AVRUPA AĞLARI

Trans-Avrupa ağlarının oluşturulması, 1980’lerde malların, hizmetlerin, kişilerin serbestçe dolaşabildiği Tek Pazar’ın ancak modern ve yeterli bir altyapı ile ulusal ağların ve bölgelerin birbiriyle bağlanmasıyla işleyebileceği fikrinden doğmuştur. Trans-Avrupa Ağları altında ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alanlarında Birliğin ortak çıkarına hizmet eden projelere mali destek sağlanmaktadır.

Trans-Avrupa Ağları-Ulaştırma ile AB içerisinde ve AB’nin komşularıyla arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturulması, ulusal ve uluslararası yollarının bağlantılarının yapılması amaçlanmaktadır.

Trans-Avrupa-Enerji kapsamında Hazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan enerji kaynaklarının AB pazarlarına ulaşması için gerekli petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşa edilmesi, elektrik alışverişinin kolaylaşması amacıyla elektrik iletim hatları bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve elektrik sistemlerinin birlikte işlerliğinin temin edilmesi önceliklidir.

Trans-Avrupa-Telekomünikasyon altında da Avrupa çapında entegre olmuş bir telekomünikasyon ağının ve enformasyon toplumunun oluşturulması hedeflenmektedir.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT