KÜLTÜR POLİTİKASI

Maastricht Antlaşması, AB’nin Avrupa’da kültürün korunması, yayılması ve geliştirilmesi için bu alanda harekete geçmesini sağlamıştır. AB’nin kültür alanındaki rolü, Üye Devletler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi ve faaliyetlerin desteklenmesi ile sınırlıdır. Ulusal ve bölgesel kültürel çeşitliliğe saygı gösterilmesinin yanı sıra ortak kültürel mirasa dikkat çekilmesi AB’nin hedefleri arasındadır. Bu kapsamda, AB’nin birçok girişimi bulunmaktadır. Dil, edebiyat, tiyatro, sinema, dans, yayımcılık, sanat, mimari, el sanatları ve daha birçok daldaki kültürel çeşitliliği ile gurur duyan AB, bünyesindeki kültürleri muhafaza etmeyi ve diğer kişiler tarafından ulaşılabilir kılmayı hedef edinmiştir.

AB’nin birçok ortak politika alanı arasında da eğitim, bilimsel araştırma, iletişim teknolojileri, bilgi teknolojilerinin desteklenmesi, sosyal politikalar ve bölgesel kalkınma gibi kültürel bileşenler bulunmaktadır.

AB Üye Devletleri kendi kültür politikalarını belirlerken, Avrupa Komisyonu’nun bu alandaki rolü kültür alanında faaliyet gösteren profesyonellerin hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, finansman kısıtlamaları ve beceri açığı gibi zorlukların üstesinden gelinmesini kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu, kültürel çeşitliğinin teşvik edilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültürel ve yaratıcı endüstrilerin AB genelinde büyümenin hızlandırılması için Avrupa Kültür Gündemi’nde belirlenen ilkeler doğrultusunda desteklenmesini desteklemektedir.

AB’nin kültür alanındaki en önemli girişimleri Yaratıcı Avrupa Programı ve Avrupa Kültür Başkentleri girişimleridir. 1 Ocak 2014’te itibarıyla yürürlüğe giren Yaratıcı Avrupa Programı (Creative Europe) 2014-2020 mali dönemi boyunca geçerli olacaktır. Kültür Programı ve MEDIA Programı’nın devamı niteliğindeki Yaratıcı Avrupa Programı’na 1,46 milyar avro tutarında bütçe ayrılmıştır. Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında, sınır ötesi işbirliği, edebi tercümanlık ve ağ kurma gibi faaliyetleri teşvik eden kültür girişimleri; medya ve görsel-işitsel çalışmaların geliştirilmesine yönelik girişimler ve bunlara erişimi veya bunların dağıtımını destekleyen girişimlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2007-2013 mali döneminde yürürlükte bulunan Kültür Programı’na görsel-işitsel olmayan kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere 400 milyon avro tutarında bütçesi bulunmaktaydı.

Kültür Politikası çerçevesindeki Avrupa Kültür Başkentleri girişimi kapsamında ise, her yıl iki şehir Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmektedir. Bu unvan söz konusu şehirlerin Avrupalı kimliklerini kutlamalarına, hem ulusal hem yabancı kültürel kurumlarla işbirliği yapmalarına ve genellikle kendi kültürel hayatlarının daha çekici ve canlı kılınmasına imkân sağlamaktadır. Bu şehirlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmekte ve deneyimlerden anlaşıldığı üzere kültür başkenti olmak uzun dönemde ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT