KAMU SAĞLIĞI POLİTİKASI

Vatandaşlarının sağlığı ve güvenliği AB için büyük önem teşkil etmektedir. AB için temel politikalardan biri olan Kamu Sağlığı Politikası herkese eşit haklarla tedavi alma imkânı sağlamaktadır. Bu politikanın amaçları; vatandaşları mevcut hastalıklardan ve salgın tehdidinden korumak ve insanları sağlıklı yaşamak konusunda teşvik etmektir.

Bu AB ülkelerinin sorumluluğunda geliştirilen bir politika olmasına rağmen diğer ülkelerle bir araya gelerek çalışmalar sürdürülmektedir. Sağlık problemlerinin yalnız bir ülkeyi kapsamadığının bilincinde olarak AB, üçüncü ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu Sağlığı Politikası, sağlık stratejisine dayanır. İnsanların sadece uzun yaşamalarını değil aynı zamanda sağlıklı yaşamalarını hedef alan bu stratejinin temel ilkeleri şu şekildedir:

  • Erken yaşlardan itibaren meydana gelen sakatlıklar ve sağlık sorunlarının önlenmesi amacıyla insanları ömür boyu sağlıklı yaşama teşvik etmek,
  • İklim değişikliğinin de sebep olduğu bulaşıcı küresel ölçekteki salgın hastalıklara karşı üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde önlem almak,
  • Dinamik sağlık sistemlerini ve yeni teknolojileri desteklemek,
  • Hastalıkların önlenmesi amacıyla, insanların tükettiği yiyecek ve içeceklerin izlenmesi; erken teşhisin yaygınlaştırılması; alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkların sınırlandırılması, aşı kullanımı alanlarında çalışılmaktadır.

AB genelinde ortak bir sağlık sistemi yaratılması esas alınmakla beraber, AB’nin 2020 hedefleri paralelinde sunduğu ve 2014-2020 dönemini kapsayacak Üçüncü Sağlık Programı dâhilinde, sürdürülebilir sağlık sisteminin oluşturulması, sağlık yatırımlarının teşvik edilmesi ve küresel boyutta AB’yi önemli bir aktör konuma getiren çalışmalara hız verilmesi amaçlanmaktadır.

İlaç kullanımı alanında tüm yeni ilaçların AB piyasasına çıkmadan izin almaları zorunludur. Bu ilaçlar piyasaya çıktıktan sonra da güvenlik açısından sürekli takip edilirler. Kabul edilemez boyutta yan etkisi tespit edilen ilaçların pazarlama izni askıya alınır veya piyasadan kaldırılır. Avrupa İlaç Ajansı, tıbbi ürünlerin etkinliğini, güvenirliğini, niteliğini ve bilimsel gelişimini düzenler.

2020 yılında tün dünyayı derinden sarsan COVID-19 salgını ile mücadele AB için de sağlık alanındaki eksikleri gün yüzüne çıkarmış, bu kapsamda AB üye ülkelerinin sağlık krizlerine daha hızlı ve etkili tepki verebilmelerini sağlamak için gülü bir Avrupa Sağlık Birliği oluşturma hedefi ortaya koyulmuştur. Avrupa Sağlık Birliği

·Vatandaşların sağlığının daha iyi korunmasını,

·AB ve üye ülkelerini ileriki dönemde karşılarına çıkabilecek salgınlara karşı hazırlanmasını,

·Avrupa sağlık sisteminin dayanıklılığının artırılmasını sağlayacaktır.

Nitekim mevcut ajanların ve kurumların güçlendirilmesinin yanında özellikle biyomedikal hazırlığın artırılması için yeni bir ajans kurulması ve mevcut ilaç stratejisinin gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT