İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI

AB işletme ve sanayi politikası iş ortamının iyileştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, istihdam yaratılması ve küçük işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. Bugün AB ekonomisinin %99’unu temsil eden KOBİ’ler toplam özel sektör istihdamının da 2/3’ünü oluşturmaktadır. AB politikaları temelde yeni işlerin yaratılmasını ve yenilikçi girişimlerin büyümesini teşvik etmektedir. Bu kapsamda AB’nin temel hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

·Sanayi temelini güçlendirmek ve düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek,

·Büyümenin yeni kaynağı olarak inovasyonun desteklenmesi,

·Küçük işletmelerin ve girişimcilik kültürünün desteklenmesi,

·AB çapında mallar için pazarın garanti altına alınması ve

·AB’nin uzay yatırımlarından azami fayda sağlanması.

Bu genel hedeflerin yanında Avrupa Komisyonu tarafından kimya, otomobil, gıda, sağlık, biyoteknoloji ve havacılık gibi kilit sektörlere ilişkin faaliyet planları ve yasal düzenlemeler hazırlanmaktadır. Öte yandan jeostratejik öneme sahip savunma, güvenlik ve uzay sektörleri de Komisyon tarafından yakından izlenmektedir.

AB içerisinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi için yürütülen iki kapsamlı program şu şekildedir:

·COSME: KOBİ’lerin rekabetçiliğinin ve uluslararası pazara entegrasyonunun artırılması için program.

·Ufuk Avrupa: tüm işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılması için mali kaynak sağlayan program.

Bunların yanı sıra Galileo ile uydu Copernicus ile de yeryüzünün izlenmesi sayesinde AB vatandaşlarına ve işletmelerine fayda sağlanmaktadır.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT