ENERJİ POLİTİKASI

Düşük karbon ekonomiye geçişi teşvik eden AB için bunun en temel unsurlarından birisi enerji politikasının iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesidir. Bu nedenle temiz enerji teknolojilerine özel ve kamu yatırımlarının yönlendirilmesi sadece çevrenin korunması değil aynı zamanda tüketiciler için de olumlu bir adımdır.

Düşük karbon ekonomisine geçiş büyümeyi, inovasyonu ve istihdamı teşvik ederken yaşam kalitesini, tüketicinin seçeneklerini artıran ve nihayetinde hanehalklarının enerji tüketiminde tasarruf yaratan sürdürülebilir bir enerji sektörü oluşturacaktır.

AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında sera gazı emisyonlarını düşürmek ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için izleyeceği koordineli yaklaşım son derece önemlidir. Bu kapsamda yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin desteklenmesine odaklanan bir enerji politikası yürütülmektedir.

Avrupa Enerji Birliği güvenilir, ödenebilir ve sürdürülebilir enerji sisteminin hedefleri doğrultusunda geliştirilen tüm bu politikaların uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT