BÖLGESEL POLİTİKA

Bölgesel Politika, AB’nin bölgeleri arasındaki yapısal eşitsizlikleri azaltmayı, AB genelinde dengeli bir büyümeyi desteklemeyi ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Dayanışma ile ekonomik ve sosyal uyum kavramları temelinde, pratikte bunların Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu kapsamındaki mali desteklerle sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik ve sosyal uyum sağlanması hedefi 1986 yılında Tek Avrupa Senedi ile dâhil edilmiş ve bu politika alanı AT Antlaşmaları’nda ve daha sonra Maastricht Antlaşması’nda ele alınmıştır.

Bölgesel Politika, her bölgenin tüm potansiyelini ortaya çıkarması; bölgesel düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip ve AB için katma değer yaratabilecek bölgelere yatırım yapılması ile rekabet gücünün ve istihdamın artırılması ve AB’ye 2004 itibarıyla üye olan ülkelerdeki yaşam standartlarının bir an önce AB ortalamasına çıkartılması amaçlanmaktadır.

Üye Devletlerin istatistiksel birimlere ayrılmasıyla elde edilen bölgelerin temel birimini oluşturduğu Bölgesel Politika’ya yıllar içerisinde yaşanan genişlemeler sonucunda daha fazla ihtiyaç duyuldu. Diğer adı Uyum Politikası olan Bölgesel Politika, hem bir AB ülkesinin sınırlarındaki bölgeler arasında hem de farklı AB ülkeleri arasında var olan sosyoekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek “uyumu”

sağlamayı amaçlıyor. “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” diyen ünlü filozof Heraklitos’u yanıltmayan AB’nin Bölgesel Politikası, Birliğin bölgelerinin sorunlarını çözmek için kullandığı araçları yıllar içerisinde değiştirerek, günün şartlarıyla uyumlu hale getirmeye çalıştı. Nitekim 1990’lı yıllarda Bölgesel Politika’nın odaklandığı endüstriyel gerileme bölgelerinin dönüşümü, uzun dönemli işsizlikle mücadele ve kırsal alanların kalkınması gibi başlıkların yerini sonraki yıllarda yeni

öncelikler aldı. Bunun son örneği ise 2018’den beri AB’nin ajandasında yer alan 2021-2027 yıllarını kapsayan Bölgesel Politika döneminde çeşitli değişikliklerin hayata geçirilmesine ilişkin öneri süreci oldu. Yapısal Araçlar olarak tanımlanan fonlar vasıtasıyla hayata geçirilen Bölgesel Politika kapsamında iklim nötr Avrupa ve göçmenlerin entegrasyonu gibi yeni hedefler benimsenmesi ve fonların dağıtılmasında temel faktör olan GSYH’nin yanına başka faktörlerin de eklenmesi gibi değişiklikler ile Bölgesel Politika’nın önümüzdeki dönemde yeni bir çehreye kavuşturulması amaçlanıyor.

Bütçe tartışmaları, koronavirüs salgını ve Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması gibi sınamalarla geçen 2020’nin ardından birçok politika alanında değişimi arzulayan Birliğin gelecek planlarında üst sıralarda yer alan iklim krizi ile mücadele, dijital ve yeşil alanlarda ikiz dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sağlık alanında bütünleşme gibi başlıklar, Bölgesel Politika’nın da merkezinde konumlanıyor.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT