ADALET VE İÇİŞLERİ POLİTİKASI

AB Adalet ve İçişleri Politikası, Birliği özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olarak korumayı ve daha fazla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu politikanın en ayrıntılı kısmını 26 ülke arasındaki iç sınır kontrollerini tamamen kaldıran Schengen müktesebatı oluşturmaktadır. Dış sınır kontrolleri, vize, yasadışı göç, sığınma, polis birimleri arasında işbirliği, organize suçlar ve terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele alanında işbirliği, gümrük işbirliği ve cezai ve sivil konularda adli işbirliği Adalet ve İçişleri kapsamında yer almaktadır.

Temel Haklar Sözleşmesi’nde yer verilen kişisel, sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal haklara üye ülkeler tarafından riayet edilmesini gözetmek; yasal olmayan veya düzensiz göçle mücadele etmek; organize suçlar, siber suçlar ve terörizm ile mücadele ve silah ve insan kaçakçılığını önleme amacıyla kolluk kuvvetleri ve adli makamlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek; bazı özel hukuk davalarında verilen mahkeme kararlarının tüm AB çapında tanınması ve uygulanması ve kaçan suçluların yargılandıkları ülkeye kısa sürede iade edilmeleri için adli işbirliğini geliştirmek, AB’nin bu politika kapsamındaki öncelikli faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bu amaçla Dış Sınırlar Ajansı (FRONTEX), Avrupa Polis Ofisi (EUROPOL), Avrupa Yargı Ağı (European Judicial Network) gibi kurumlar oluşturulmuştur.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT