AB GENİŞLEME POLİTİKASI

Genişleme politikası, AB’nin Birliğe üye olmak isteyen devletlere ilişkin politikasıdır. 1957 yılında altı devlet tarafından kurulan Avrupa Birliği, altı genişleme dalgasının sonucunda 28 üye devlete genişlemiştir.

Hâlihazırda ise, AB üyelik perspektifine sahip sekiz devlet bulunmaktadır. Bunlardan AB üyeliğine aday ülke statüsü elde edenler Türkiye, Makedonya, İzlanda, Karadağ ve Sırbistan’dır. Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova ise potansiyel aday ülke statüsüne sahiptir.           

 

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2019 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT