SUPPORT FOR THE EUROPEAN UNION AND PERCEPTION OF EUROPE IN TURKISH PUBLIC OPINION 2019

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde, kamuoyunun görüş ve algıları her zaman önemli bir rol oynasa da, bu önem özellikle AB katılım müzakereleri başladıktan sonra daha da artmıştır. Bunun nedeni ise, AB üyeliğinin sadece bir dış İlişkiler meselesi olmanın çok ötesinde bir toplumsal dönüşüm anlamına gelmesinde yatmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte gerçekleştirilen ve saha çalışmaları MetroPOLL araştırma şirketi tarafından yürütülen kamuoyu yoklamasına dayanan bu araştırma, Türkiye kamuoyunda AB desteğini ve algısını ölçmeyi hedeflemektedir. Söz konusu çalışma 2015, 2016 ve 2017 yıllarında İKV tarafından yapılan kamuoyu araştırmalarına dayanmaktadır.

Support for the European Union and Perception of Europe in Turkish Public Opinion 2019

Yayın Numarası: 308

Yayın Tarihi: Nisan 2020

Sayfa Sayısı: 83

ISBN: 978-605-7756-02-2

Yayının pdf dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Son Dönem Yayınlar

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT