İKV, AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI DÜZENLEDİ

İKV, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü işbirliğiyle 23 Kasım 2018 tarihinde Avrupa Çalışmaları konferansı düzenledi. Dört oturumdan oluşan konferansın ilk oturumunun moderatörlüğünü İKV Başkan Yardımcı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu üstlendi. Strazburg Üniversitesi Hukuk Bölümü öğretim üyesi Anne-Klebes Pelissier ile Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis bu oturuma konuşmacı olarak katıldı. Anne-Klebes Pelissier’in DTÖ’ye, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ticari ihtilaflara ve ABD yönetiminin çelik ile alüminyuma ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin sunum yaptığı oturumda, Bart van Bolhuis de Türkiye-AB ilişkilerini ve AB’nin geleceğini masaya yatırdı.

Avrupa bölgesel politikasının ele alındığı ikinci oturumda Militsa Yordanova, AB Bölgeler Komitesi ekseninde yerel ve bölgesel otoritelerin etkili AB politikaları üretmedeki rolünü değerlendirdi. Ardından Gökçen Yavaş, Birleşik Krallık ve Brexit üzerinden ulusal hâkimiyet ve Avrupa entegrasyonu ile bunun dildeki tarihsel gelişimi üzerine bir sunum yaptı. İkinci oturumun son konuşmacısı Krakov Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Magdalena Kania da AB tarafından üçüncü ülkelere sağlanan kalkınma yardımlarının yatay ve dikey etkilerini mercek altına aldı.

AB’deki hukuki konuların ele alındığı üçüncü oturumda Julija İlhan, AB Adalet Divanı’nın Achbita ve Bougnaiou davaları kapsamında din özgürlüğü ve iş kurma hakkı arasındaki dengeyi irdeledi. Bireylerin giyim tercihlerine odaklanan ve bunu dini söylemlere dayandıran vakaların ardından sözü alan Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Feyza Başar, AB hukukunda ve uluslararası hukukta göç ile ilticadan etkilenen çocukların hakları konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Dünyada 50 milyon mülteci çocuk olduğunu ve bunların tüm mültecilerin yarısını oluşturduğunu belirten Başar, çocuk haklarını AB ile uluslararası hukuk karşılaştırması altında ele aldı.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı son oturumda ise akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri kendi araştırma alanlarını tanıttı. Öncelikle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Ali Onur Özçelik, Helsinki sonrası dönemde Türkiye’deki Avrupalılaşma etkisini bölgesel kalkınma ajansları bağlamında ele aldı. Ardından Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Erman Ermihan, Türkiye-AB ilişkilerini konstrüktivist yaklaşım bağlamında değerlendirerek; din, kültür ve tarih boyutlarıyla masaya yatırdı. Sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cemal Ertürk, Türkiye’nin taşımacılık politikası çerçevesinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin seçici katılımcılığa dayandığını vurguladı. Dördüncü oturumun son konuşmacısı Anadolu Üniversitesi’nden öğretim üyesi Alaaddin F. Paksoy ise beş gazete ekseninde Türk medyası ve kamuoyunda Avrupa karşıtlığını ve dil olgusunu ele aldı. Konferans, soru cevap bölümünün ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

 

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT